За Лозницу подршка и из Сталне конференције градова и општина

12. јун 2023.

Град Лозница у оквиру Програма „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији” добија даљу подршку за израду средњорочног плана, у складу са Законом о планском систему, Закона о локалној самоуправи и другим прописима.

У Градској управи тим поводом данас је организован  састанак где је представљен модел плана активности за спровођење пакета подршке за израду средњорочног плана града, који треба да буде реализован до јуна 2024. године.

Поред Градоначелника, чланова Градског већа, начелника Градске управе и  других градских одељења  и представника локалне самоуправе који имају важну улогу у овом процесу, у раду састанка учерствовали су и представници  Сталне конференције градова и општина Александар Маринковић – координатор на програму ЕU Еxchange 6 и Јелена Плочић, саветница за средњорочно планирање на локалном нивоу, који су кроз презентацију представили подршку у оквиру овог програма.

У оквиру Програма примењују се различити модалитети подршке кроз  теме од значаја за реформу јавне управе на локалном нивоу. То је подршка за правилну и свеобухватну примену развојног и средњорочног планирања,  капиталног буџетирања, транспарентног управљања буџетом и финансијског управљања и контроле. Програм се реализује наредних годеину дана,  у периоду од  јуна 2023.  до јуна  2024. године.

Представници Града Лознице и Сталне конференције градова и општина на састанку су потврдили спремност да се у потпупости ангажују у имплементацији наведеног пакета подршке.