За безбедне пружне прелазе

3. фебруар 2023.
IMG_1101
IMG_1099
IMG_1098
IMG_1100

Градоначелник Лознице Видоје Петровић са најближим сарадницима из руководства града, одељења за привреду, финансије и јавног предузећа Лозница Развој иницирао је данашњи састанак са представницима Дирекције за железнице Србије у циљу унапређивања безбедности на свим ризичним местима где се друмски путеви укрштају са пругом на територији града Лознице.

Да се овој проблематици приступа плански и организовано потврђује чињеница да је у овогодишњем буџету планирана финансијска подршка града за постављање аутоматских нагазних рампи на најфреквентнијим локацијама. Ценећи напоре које Железнице Србије чине кроз бројне пројекте модернизације свеукупне инфраструктуре такав подухват, како је обострано истицано може се реализовати како кроз позитивну законску процедуру, тако и стручно оперативне и заједничке финансијске кораке јавног предузећа Инфраструктура железница Србије и града Лознице где постоји решеност, да се у континуитету унапређује ова сфера безбедности у саобраћају.  Нарочито, због протока све већег броја путничких аутомобила од Новог Села и још десетак месних заједница до Горње Ковиљаче кроз које се укршта друмски и железнички саобраћај.

Дефинисање заједничких активности ради реализације пројекта веће безбедности на пружним прелазима почиње ангажовањем стручне радне групе Инфраструктуре железница Србије и Града Лознице израдом јединствене рељефне мапе са информацијама на свим  местима где се осећа највећа фреквенција и присуство возила и пешака дуж пружне трасе. Партнерство на овом послу је израз, како одговорности и посвећености, тако и добре воље да се у што краћем динамичком року у фокусу активних мера безбедности нађе што већи број пружних прелаза, пешачких стаза  и рампи.