У завршници јавна расправа о Плану развоја града

27. јун 2023.
plan-razvoja-grada-6-2023

Jуче је одржана јавна расправа нацрта Плана развоја града Лознице за период од 2024. до 2030. године. Састанку је присуствовали представнциа заинтересованих страна: грађани, чланови Координационог тима, чланови тематских радних група,  представници јавних предузећа и институција са локалног и републичког нивоа.

Присутнима се обратила Биљана Филиповић, координаторка Координационог тима и члан Градског већа града Лознице.

Визија развоја града Лознице до 2030. године је настала кроз процес консултација са заинтересованим странама и представља жељено стање будућности, промену коју треба остварити у планском периоду кроз реализацију предложених мера, а самим тим и достизање дефинисаних приоритетних циљева. За град Лозницу је дефинисана следећа визија:

„Лозница је привредни центар округа, са одрживим економским развојем, здрава и безбедна заједница са обезбеђеним једнаким приступом и квалитетним услугама за све грађане, са развијеном саобраћајном и комуналном инфраструктуром, здравственим и социјалним услугама, богатим туристичким садржајима, атрактивним за бизнис и породицу.“

Учесници овог отвореног састанка, односно јавне расправе упознати су са током израде тог стратешког документа где су коришћени  искључиво званични извори статистички доступних података. Укратко је представљен нацрт Плана развоја након чега су присутни, током двочасовне јавне расправе, постављали питања и давали сугестије на садржај Плана. Расправа је била конструктивна и сви предлози изнети на састанку узети су у обзир и биће саставни део званичног Извештаја о спроведеној јавној расправи.

Изради Плана развоја претходиле су припреме у виду анкета, које су постављене на банеру на сајту града Лознице и то: 1. Анкета за утврђивање приоритета у планирању друштвеног развоја Града Лознице; 2. Анкета за привредне субјекте; 3. Анкета за јавна предузећа; 4. Анкета за грађане, чија је сврха била, односно које су имале за циљ да помогну у дефинисању проблема и приоритета у развоју Града. Обрађени су одговори 185 учесника у анкетама.

Током процеса израде Плана развоја града Лознице обезбеђено је учешће свих заинтересованих лица. Један од начина за партиципацију у изради овог стратешког документа је и партнерски форум, који је у граду Лозници одржан 18. новембра 2022. године. Партнерски форум даје  консултативни формат који током израде Плана развоја окупља учеснике из свих тематских радних група истовремено, али и додатне заинтересоване стране (представнике јавног, приватног и цивилног сектора) које не учествују директно у раду тематских радних група, те на тај начин омогућава потпунију размену информација о Плану развоја. На наведеном партнерском форуму било је 111 учесника.

Након усвајања планског документа Плана развоја града Лознице за период 2024 – 2030. године  биће израђен средњорочни план, где ће се наћи на једном месту у форми акционог плана све мере, програми и пројекти који се реализују у свакој години а планирани су у Плану развоја или у нижим, специјализованим стратешким документима или акционим плановима града.