Започела јавна расправа о Плану развоја града Лознице

7. јун 2023.
sastanak-plan-razvoja-grada-2023

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Лознице за период  2024 – 2030. године.

Јавна расправа спровешће се у периоду од 07.06.2023. до 26.06.2023. године.

Јавна презентација Нацрта Плана развоја града Лознице за период 2024 – 2030. године биће организована у Лозници, у сали Скупштине града Лознице, Карађорђева број 2, дана 26.06.2023. године, у термину од 12:00 часова.

Нацрт Плана развоја грађани могу прочитати на интернет страници https://loznica.rs/strategije/izrada-plana-razvoja-grada-loznice-za-period-od-2024-2030-godine/

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари грађана и осталих учесника у јавној расправи достављају се Градској управи града Лознице путем електронске поште на адресу ler@loznica.rs, поштом на адресу Градска управа града Лознице, Карађорђева бр. 2, или личном доставом у просторијама Градске управе града Лознице – са напоменом на коверти: „За  јавну расправу о Нацрту Плана развоја града Лознице за период  2024 – 2030. године”, најкасније до 21.06 2023. године до 15:00 часова.

Иницијативе, предлози, сугестије и коментари се достављају на Обрасцу који се може преузети на интернет страници града Лознице https://loznica.rs/strategije/izrada-plana-razvoja-grada-loznice-za-period-od-2024-2030-godine/, или у канцеларији број 11. Градске управе града Лознице, Карађорђева бр. 2 у Лозници.

По окончању јавне расправе Град Лозница ће анализирати све иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Лознице за период  2024 – 2030. године, који ће бити објављен на интернет страници града Лознице у року од 15 дана од окончања јавне расправе.

 Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Лознице за период 2024 – 2030. године, са Нацртом Плана развоја града Лознице за период  2024 – 2030. године, објављује се на интернет страници града Лознице https://loznica.rs/strategije/izrada-plana-razvoja-grada-loznice-za-period-od-2024-2030-godine/  и огласној табли града Лознице.

Кординатор –  Биљана Филиповић