Светски дан цивилне заштите – 1. март

1. март 2024.
bg-1280x640-grb

Обележавање 1. марта,  Светског дана цивилне заштите, установљено је 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ICDO) са циљем да се скрене пажња широј јавности на витални значај цивилне заштите и развијања свести о значају припремљености за превентивне и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других несрећа и опасности.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа грађана, привредних друштава и других правних лица, органа локалне самоуправе и органа државне управе у спасавању људи, материјалних и културних добара и заштите животне средине.

Цивилна заштита у Републици Србији, после више од две деценије поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању. Услед честих појава ванредних ситуација,  држава препознаје значај и улогу цивилне заштите за успостављање правовременог и ефикасаног одговора на све изазове и опасности. У току је процес формирања јединица цивилне заштите и повереника цивилне заштите по насељеним местима у свим градовима и општинама.

Штаб за ванредне ситуације града Лознице поклања изузетну пажњу формирању јединица цивилне заштите. Из буџета града  издвајају се значајна средства за набавку опреме, сређивање просторија  и реализацију обука за ове намене. Поред тога у сарадњи и координацији са Сектором за ванредне ситуације Штаб предузима и све друге активности на овом плану – од израде планова и других  аката везано за различите врсте процена ризика и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и сарадњу са свим актерима на локалном нивоу и обавештавање јавности о овој теми. Висок ниво оперативне спремности Штаба за ванредне ситуације града Лознице показан је и на оперативно-тактичкој  вежби  цивилне заштите „Систем 2021“, која је одржана 05. новембра 2021. године у нашем граду коју су  организовали  МУП Републике Србије и Републички сектор за ванредне ситуације у сарадњи са Градом Лозницом и Републичком управом цивилне заштите.

Несреће и катастрофе се могу догодити свуда и у сваком моменту. Искуство протеклих година показује да се број катастрофа широм света повећава и да је број људских жртава све већи као и материјална штета изазвана њима. Пред цивилном заштитом као и пред целокупним системом заштите и спасавања у Републици Србији, стоје нови изазови, ризици и претње које доносе ванредне ситуације, а којима она адекватно треба да одговори у будућности.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ