Службени листови – 2023

Службени лист

Датум пријема и објаве

Више

Службени лист број 14-23

02.11.2023. године

Службени лист број 11-23

01.11.2023. године

Службени лист број 10-23

31.10.2023. године

Службени лист број 9-23

30.10.2023. године

Службени лист број 8-23

06.10.2023. године

Службени лист број 7-23

08.08.2023. године

Службени лист број 6-23

28.07.2023. године

Службени лист број 5-23

28.07.2023. године

Службени лист број 4-23

12.06.2023. године

Службени лист број 3-23

12.06.2023. године

Службени лист број 2-23

10.05.2023. године

Службени лист број 1-23

17.03.2023. године