Службени листови – 2019

–  Службени лист број 1.,
(
датум пријема и објаве: 04. фебруар 2019. године)

–  Службени лист број 2.,
(
датум пријема и објаве: 07. март 2019. године)

–  Службени лист број 3.,
(датум пријема и објаве: 11. март 2019. године)

–  Службени лист број 4.,
(датум пријема и објаве: 10. април 2019. године)

–  Службени лист број 5.,
(датум пријема и објаве: 03. мај 2019. године)

–  Службени лист број 6.,
(датум пријема и објаве: 06. мај 2019. године)

–  Службени лист број 7.,
(датум пријема и објаве: 14. 
јун 2019. године)

–  Службени лист број 8.,
(датум пријема и објаве: 14. јун 2019. године)

–  Службени лист број 9.,
(датум пријема и објаве: 24. јун 2019. године)

–  Службени лист број 10.,
(датум пријема и објаве: 19. јул 2019. године)

–  Службени лист број 11.,
(датум пријема и објаве: 09. август 2019. године)

–  Службени лист број 12.,
(датум пријема и објаве: 07. октобар 2019. године)

–  Службени лист број 13.,
(датум пријема и објаве: 07. октобар 2019. године)

–  Службени лист број 14.,
(датум пријема и објаве: 25. октобар 2019. године)

–  Службени лист број 15.,
(датум пријема и објаве: 30. октобар 2019. године)

–  Службени лист број 16.,
(датум пријема и објаве: 08. новембар 2019. године)

–  Службени лист број 17.,
(датум пријема и објаве: 20. новембар 2019. године)

–  Службени лист број 18.,
(датум пријема и објаве: 22. новембар 2019. године)

–  Службени лист број 19.,
(датум пријема и објаве: 04. новембар 2019. године)

–  Службени лист број 20.,
(датум пријема и објаве: 18. децембар 2019. године)

–  Службени лист број 21.,
(датум пријема и објаве: 20. децембар 2019. године)

–  Службени лист број 22.,
(датум пријема и објаве: 27. децембар 2019. године)

–  Службени лист број 23.,
(датум пријема и објаве: 31. децембар 2019. године)

–  Регистар аката објављених у “Службеном листу града Лознице” у 2019. години,
    (датум пријема и објаве: 04. март 2020. године)