Службени листови – 2018

–  Службени лист број 1.,
(датум објаве: 14. фебруар 2018. године)

–  Службени лист број 2.,
(датум објаве: 17. фебруар 2018. године)

–  Службени лист број 3.,
(датум објаве: 26. март 2018. године)

–  Службени лист број 4.,
(датум објаве: 30. март 2018. године)

–  Службени лист број 5.,
(датум објаве: 15. мај 2018. године)

–  Службени лист број 6.,
(датум објаве: 23. мај 2018. године)

–  Службени лист број 7.,
(датум објаве: 15. јун 2018. године)

–  Службени лист број 8.,
(датум објаве: 18. јун 2018. године)

–  Службени лист број 9.,
(датум објаве: 26. јун 2018. године)

–  Службени лист број 10.,
(датум објаве: 18. јул 2018. године)

–  Службени лист број 11.,
(датум објаве: 08. август 2018. године)

–  Службени лист број 12.,
(датум објаве: 14. август 2018. године)

–  Службени лист број 13.,
(датум објаве: 10. октобар 2018. године)

–  Службени лист број 14.,
(датум објаве: 10. октобар 2018. године)

–  Службени лист број 15.,
(датум објаве: 13. новембар 2018. године)

–  Службени лист број 16.,
(датум објаве: 30. новембар 2018. године)

–  Службени лист број 17.,
(датум објаве: 14. децембар 2018. године)

–  Службени лист број 18.,
(датум објаве: 17. децембар 2018. године)

–  Службени лист број 19.,
(датум објаве: 31. децембар 2018. године)

–  Службени лист број 20.,
(датум објаве: 31. децембар 2018. године)

–  Регистар аката објављених у “Службеном листу града Лознице” у 2018. години,
(датум објаве: 04. фебруар 2019. године)