Службени листови – 2016

–  Службени лист број 1.,
(датум објаве: 04. март 2016. године)

–  Службени лист број 2.,
(датум објаве: 07. март 2016. године)

–  Службени лист број 3.,
(датум објаве: 13. март 2016. године)

–  Службени лист број 4.,
(датум објаве: 14. март 2016. године)

–  Службени лист број 5.,
(датум објаве: 25. март 2016. године)

–  Службени лист број 6.,
(датум објаве: 01. април 2016. године)

–  Службени лист број 7.,
(датум објаве: 10. април 2016. године)

–  Службени лист број 8.,
(датум објаве: 13. април 2016. године)

–  Службени лист број 9.,
(датум објаве: 13. април 2016. године)

–  Службени лист број 10.,
(датум објаве: 18. април 2016. године)

–  Службени лист број 11.,
(датум објаве: 27. април 2016. године)

–  Службени лист број 12.,
(датум објаве: 28. април 2016. године)

–  Службени лист број 13.,
(датум објаве: 24. мај 2016. године)

–  Службени лист број 14.,
(датум објаве: 31. мај 2016. године)

–  Службени лист број 15.,
(датум објаве: 25. јун 2016. године)

–  Службени лист број 16.,
(датум објаве: 25. јун 2016. године)

–  Службени лист број 17.,
(датум објаве: 25. јун 2016. године)

–  Службени лист број 18.,
(датум објаве: 15. јул 2016. године)

–  Службени лист број 19.,
(датум објаве: 12. септембар 2016. године)

–  Службени лист број 20.,
(датум објаве: 12. септембар 2016. године)

–  Службени лист број 21.,
(датум објаве: 14. новембар 2016. године)

–  Службени лист број 22.,
(датум објаве: 14. новембар 2016. године)

–  Службени лист број 23.,
(датум објаве: 30. новембар 2016. године)

–  Службени лист број 24.,
(датум објаве: 30. новембар 2016. године)

–  Службени лист број 25.,
(датум објаве: 16. децембар 2016. године)

–  Службени лист број 26.,
(датум објаве: 30. децембар 2016. године)