Са заседања Већа – ребаланс буџета у циљу развоја Града

19. октобар 2021.

На данашњој седници Градског већа, којом је председавао градоначелник Видоје Петровић, утврђена је одлука о ребалансу буџета за 2021. годину, затим одлуке о изменама и допунама програма пословања јавних установа и организација на територији града Лознице и Јавног предузећа „Водовод и канализација”, одлуке о доношењу планова детаљне регулације за улице Бирчанинову, Кланичку и низ других одлука у циљу унапређења пословања јавних предузећа и установа и даљег инфраструктурног развоја града.

Како је образложено на Већу, ребаланс је потребно донети пре свега због значајно увећаних средстава за реализацију пројеката у јавним предузећима и установама, које углавном финансира Влада Србије и надлежна министарства уз подршку и у сарадњи са локалном самоуправом.

Председник Већа, градоначелник Петровић, истакао је да је повећање приходне стране у буџету Града потврда добро планираног програма рада локалне самоуправе и јавних предузећа и установа и високог нивоа пројектне спремности што је наша Влада препознала и дала значајна средстава као подршку развоју града у свим областима.

Поред обимних радова на реконструкцији и изградњи путне инфраструктуре и велике подршке спорту и младима по чему је Град Лозница постао препознатљив, ове године су у буџету увећана средства за реализацију програма енергетске ефикасности као и за постављање видео надзора у граду и адекватне саобраћајне сигнализације у циљу веће безбедности грађана што је један од приоритета.

Када је у питању Одлука о доношењу плана детаљне регулације за Кланичку улицу,  овај план се израђује у циљу стварања планског основа за уређење саобраћајница којима ће се приступати парцелама које се налазе у мини индустријској зони у овој улици. Поред прилаза парцелама, планом ће се решити саобраћајно прикључење улице Кланичке на улицу Републике Српске и решити саобраћајна комуникација преко пружног прелаза.

У наредном периоду, како је на заседању Већа речено, приступиће се инфраструктурном уређењу и других мањих индустријских зона као вид подршке локалним привредницима који запошљавају велики број радника.

На седници Већа утврђено је и низ других одлука које се тичу унапређења инфраструктуре и пословања локалне самопуправе и јавних предузећа и установа.