Са заседања Градског већа

30. јануар 2023.
krizni-stab-13-12-2021

На првом овогодишњем заседању Градског већа у Лозници којим је председавао градоначелник Видоје Петровић донете су одлуке за суфинансирање пројеката  и расписивању јавног конкурса у области културе, производње медијских садржаја, цркава и верских заједница и посебних програма у области спорта  из буџета града Лознице у 2023.  години.

Јавни конкурси су позитивна пракса која је у протеклим годинама дала добре резултате и унела нови квалитет код свих корисника средстава, али се због општих прилика у друштву очекује да се прошири улога и садржина у прилазу реализацији сваког појединачног подухвата из конкурса. Изнето је јединствено залагање да се сходно календару активности грађани и институције  више информишу о току реализације сваког конкурса, квартално, шестомесечно или годишње на начин да се у сваком тренутку зна који се програми реализују.

У том смислу потребно је да Градска управа након спроведеног конкурса на званични сајте града постави информацију о корисницима средстава који су по основу пројектног финансирања добили финансијску подршку било да се ради о пројектима из културе, спорта или неким другим. Истовремено је потребно и да корисници средстава доставе Градској управи календар активности манифестација које ће Градска управа поставити на сајт, а све у циљу веће транспарентности и информисања грађана о томе ко, у које сврхе и на који начин користи добијена средства.