Са ГИС-ом Цвијић опет у Лозници

15. март 2021.
ljubinko-djokic-izjava-gis

У оквиру регионалног пројекта Географски информациони систем (ГИС), намењеног управљању просторним информацијама у Подрињу, помоћник градоначелника Љубинко Ђокић и професори Географског факултета у Београду, представили су модерно опремљен центар у којем ће обучени кадрови, ГИС администратори, радити на прикупљању и складиштењу неопходних података уз помоћ одговарајуће техничке опреме и програма.

Помоћник градоначелника Љубинко Ђокић рекао је да ГИС омогућава прикупљање, анализу и коришћење географских података неопходних за реализацију пројеката и свих активности у надлежности локалне самоуправе односно да је то алат за добро просторно и инфраструктурно планирање и бољу расподелу градских ресурса.

Како је навео, вредност пројекта је око 132 хиљаде евра, од чега је донација Европске уније 110 хиљада, а преосталих 22 хиљаде финансирају четири локалне самоуправе у чему Лозница има учешће од око 8.900 евра.

– Овај систем омогућава међусобно умрежавање ове четири локалне самоуправе као и са њиховим јавним предузећима и установама,  затим бржи и лакши проток информација и боље коришћење свих ресурса који ће нас приближити европским стандардима у планирању и обезбедити превенцију и боље управљање свим ризицима – закључио је Ђокић.

Продекан, професор Географског факултета у Београду Александар Ђорђевић, истакао је да је ГИС је изразито користан за бројне сфере друштвеног живота, како за привреду тако и за локално становништво, за јавна и друга комунална предузећа која су занинтересована за сарадњу.

– Ако је географија кренула из Лознице и стигла у Београд нама је посебно задовољство да добар део тога можемо сада да вратимо граду Лозници и партнерским општинама. Постављени су одлични темељи, уложено је много у све елементе система које чине кадрови које смо успешно обучили, затим хардвер и софтвер који је инсталиран, подаци који су прикупљени и оно што је следећи задатак то је развој процедура односно како сада обезбедити да буде одржив у дужем временском периоду – указао је продекан Ђорђевић.

Професор доцент Географског факултета у Београду Иван Новковић казао је да ће уз помоћ ГИС-а управљање простором бити боље, али и да ће грађани имати већу корист тако што ће лакше долазити до информација и биће заштићенији када је у питању смањење ризика од природних непогода и боља цивилна зашита становништва.