Решења – одељење за имовинско правне послове

Назив

Датум пријема и објаве

Број решења

Више

Решење којим се поставља Александра Тодић Марковић, адвокат из Лознице за привременог заступника

12.07.2024. године

465-434/24-X

465-458/24-X

Решење којим се поставља Антонина Богићевић, адвокат из Лознице за привременог заступника

12.07.2024. године

465-457/24-X

465-447/24-X

Решење којим се поставља Милица Стефановић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-403/24-X

Решење којим се поставља Милош Мијић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-433/24-X

Решење којим се поставља Марија Обрадовић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-471/24-X


Решење којим се поставља Александра Тодић Марковић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-67/24-X

465-74/24-X

465-100/24-X

Решење којим се поставља Александра Марковић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-56/24-X

465-98/24-X

465-99/24-X

Решење којим се поставља Антонина Богићевић, адвокат из Лознице за привременог заступника

24.06.2024. године

465-40/24-X

465-79/24-X

465-89/24-X

Решење којим се поставља Марија Обрадовић, адвокат из Лознице за привременог заступника

29.05.2024. године

465-200/24-X

465-205/24-X

465-232/24-X

Решење којим се поставља Милица Стефановић, адвокат из Лознице за привременог заступника

29.05.2024. године

465-199/24-X

465-249/24-X

465-252/24-X

Решење којим се поставља Милош Мијић, адвокат из Лознице за привременог заступника

30.05.2024. године

465-61/24-X

465-68/24-X

465-77/24-X

Решење којим се поставља Александра Тодић Марковић, адвокат из Лознице за привременог заступника

30.05.2024. године

465-61/24-X

465-68/24-X

465-77/24-X