Решења – одељење за имовинско правне послове

Назив

Датум пријема и објаве

Више

-

Решење којим се поставља Александра Марковић, адвокат из Лознице за привременог заступника преминулом лицу, ради заштите његових права и интереса

23.02.2023