Регистрација стамбених заједница

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Додатак пријави

Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице

Закон о становању и одржавању зграда
(„Службени гласник РС”, бр.104/16)

Контакт особе:

Марија Перзићдипл. правник,
телефон: 015/879-293,
е-mail: mperzicc@loznica.rs

Корисни линкови:

– База јединствене евиденције РГЗ-а
   http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice