Позив за остваривање статуса енергетски угроженог купца

8. јун 2023.
Mali grb grada Loznica - vest - 345x388

Статус енергетски заштићеног купца којим се врши умањење рачуна за струју, гас и топлотну енергију, могу остварити становници Града Лознице који имају пребивалиште на територији Града Лозница према Уредби o енергетски угроженом купцу. Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца се подноси на писарници Градске управе или на пријемном месту у Шалтер сали, Карађорђева број 2, сваког радног дана од 7. 00 до 15. 00. часова.

Захтев се подноси на Обрасцу ЗЕУК1  или ЗЕУК2 који су  доступни на интернет страници Града Лознице у документима Градске управе за социјалну и дечију заштиту ( https://loznica.rs/dokumenti/odeljenje-za-drustvene-delatnosti/ ) или се лично могу преузети у Канцеларији број 7 или 8 Градске управе где ће се  проверити комплетност поднете документације неопходне за остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца. Уз овај образац подносиоци захтева се на сајту Града могу информисати који су услови прописани да би се остварио статус енергетски угроженог купца. Избеглице и интерно расељена лица Захтев подносе у месту боравишта у Републици Србији.