ПГР за насељено место Лозница

Текстуални део

Текстуални део – ПГР за насељено место Лозница .docx .pdf

Документација

План функционалне организације насеља .pdf
План саобраћаја, регулације и нивелације (прегледна карта) .pdf