ОВДЕ СМО СВИ ДА ЈЕДНИ ДРУГИМА ПОМАЖЕМО

6. јун 2024.

На заседању Градског већа у Лозници којим је председавао градоначелник Видоје Петровић разматрани су извештаји о годишњим активностима и раду  јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Лозница. Усвојено је више одлука о јавним паркиралиштима, јавном превозу путника на линијама градско – приградског саобраћаја, као и годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације.

Током дискусије о раду у јавном сектору града, на бази више годишњих извештаја, исказана су јединствена гледишта да је степен усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима  остварен према плановима предузећа и установа и очекивањима корисника услуга. Једна од иницијатива  која је изнета током заседања је да се размотре могући ефекти за стимулације и подстицаје јавних предузећа према грађанима који редовно измирују своје финансијске обавезе. Попут оних које се практикују у електропривреди, речено је.

Према речима градоначелника, из сваког извештаја се види да увек има простора за даљи аналитички рад јер само тако се долази до ваљаних и корисних закључака за дефинисање нових мера и активности које ће рад у јавном сектору учинити бољим. У том смислу, уз све стандарде које треба да испуњавају запослени, значајну улогу имаће нови Иновациони центар где ће, преко мрежног система ЛОРА на најефикаснији начин бити примењена напредна искуства и услуге информационих технологија.

– У овом тренутку, поред устаљених, једна од врло битних активности је припрема за укључивање у систем прикупљања комуналног отпада Еко Тамнава, који подразумева широку лепезу стручних активности,  од формирања  трансферних станица до рециклажног дворишта што захтева додатне потенцијале за подршку у том сегменту  јавног сектора. При томе, неизоставно се намећу активности на проширењу канализационе мреже и даљој реализацији пројекта Станице за пречишћавање отпадних вода. То су врло захтевни пројекти па је сада  важна улога менаџмента из сваког дела јавног сектора,  јавних предузећа, директора, Градског одељења за привреду и чланова Градског већа задужених за ову област рада. Овде смо сви да једни другима помажемо, морамо бити јединствен тим јер Лозница се свакодневно гради и шири. Добро је што смо енергетски стабилни, путна инфраструктура све боља и још много тога због чега су велика очекивања од  јавног сектора града, наглашава градоначелник Видоје Петровић.

На редовном заседању овог извршног органа града, где се највише дискутовало о раду јавног сектора констатовано је да се захваљујући друштвено и социјално одговорној политици руководства града, Градске управе и Скупштине увек полазило од платежне моћи грађана па су цене услуга,  које нису имале тржишни карактер у Лозници дужи низ година устаљене,  те је избегнута њихова корекција.