Отворен јавни позив за уградњу и замену столарије, фасада и грејних система

25. август 2021.
konkurs-stolarija-stalovic-matic

Град Лозница данас је расписао јавни позив за спровођење мера енергетске ефикасности за грађане који ће трајати 21 дан односно до 15. септембра. Тим поводом градски менаџер Дејан Сталовић истакао је да је ова активност одличан показатељ заједничке посвећености Владе Репулбике Србије, ресорног Министарства рударства и енергетике и Града Лознице на унапређењу квалитета живота наших суграђана, подизању нивоа енергетске ефикасности и смањењу трошкова набавке енергената чиме се даје значајан допринос очувању и заштити животне средине.

– Мере за суфинансирање постављања и замене столарије, термичке изолације и грејних система започеле су приликом радне посете потпредседнице Владе и министарке рударства и енергетике Зоране Михајловић нашем граду, када је у разговору са градоначелником Видојем Петровићем договорено учешће Града Лознице у овом пројекту кроз заједничко улагање локалне самоуправе и министарства са по пет милиона динара односно укупно 10 милиона – казао је Сталовић.

Како је објаснио, један од основних услова за учешће на конкурсу је да су власници стамбене јединице за коју подносе пријаву као и да је то адреса на којој живе што ће доказати копијом личне карте и решењем за порез на имовину, а други да је објекат озакоњен за шта је неопходно да приложе неки од докумената: доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе, грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или решење о озакоњењу.

Према његовим речима сваки грађанин може конкурисати за једну од четири мере:

1. Уградња и набавка материјала за термичку изолацију спољних зидова и кровова за грађане власнике породичних кућа где је максимално учешће града и Републике Србије до 120.000 динара односно до 50% укупне вредности радова са ПДВ -ом по пријави.

2. Набавка и уградња прозора и спољних врата са пратећим грађевинским радовима за грађане власнике породичних кућа или станова где је максимално учешће Града и Републике Србије 100.000 динара односно до 50% укупне вредности радова са ПДВ-ом по пријави.

3. Набавка и инсталација котлова/пећи, на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) за грађане власнике породичних кућа где је максимално учешће Града и Републике Србије до 85.000 динара односно до 50% укупне вредности радова са ПДВ-ом по пријави за котлове или пећи на биомасу.

4. Набавка и инсталација топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система за власнике породичних кућа где је максимално учешће Града и Републике Србије је до 150.000 динара односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Сталовић је рекао да је формирана Комисија која ће након завршетка рока за конкурисање бодовати све пријаве и обићи свa домаћинства, која испуњавају услове, како би утврдили да ли су наведене информације у конкурсној документацији тачне. Следећи корак је објављивање прелиминарне, а потом и коначне ранг листе.

Сталовић је указао да је интересовање грађана за овај јавни позив велико и да у складу са тим очекују велики број пријава што ће, како је рекао, допринети већој енергетској уштеди, очувању животне средине и подизању свести грађана о важности енергетске ефикасности.

Заменик начелника Градске управе Милорад Матић, казао је да спровођење овог јавног позива у потпуности транспарентно и да грађани који поднесу пријаве могу у било ком моменту у току његовог трајања да имају увид у конкрусну документацију.

Сви заинтересовани грађани јавни позив у којем су дефинисани сви услови као и пријавне обрасце могу преузети са сајта Града Лознице – http://www.loznica.rs/  (одељак Конкурси) као и на шалтеру број 8 у згради Градске управе, а детаљније се могу информисати и путем телефона 015/879-200 локал 226 и мејла mmatic@loznica.rs.