Општа болница и Дом здравља Лозница међу првим установама у Србији са унапређеном сигурношћу информационог система

13. мај 2024.
bolnica-loznica-slika-iz-vazduha

На основу споразума између Министарства здравља и Канцеларије за ИТ и е-Управу, започето је премештање софтверских решења у којима се воде подаци о лечењу пацијената из домова здравља и болница широм Србије у Државни дата центар у Крагујевцу, који примењује највише безбедносне стандарде у чувању података.

Општа болница и Дом здравља Лозница су међу првим здравственим установама у Србији чији је систем мигриран, а oвим је започет процес којим ће фазно бити обухваћене све здравствене установе у Србији.

Овим процесом је омогућен почетак обједињавања свих здравствених података у е-Картон, будући јединствени централизовани регистар здравствених података свих пацијената.

Циљ обједињавања података је боље и ефикасније лечења пацијената, лакши приступ подацима од стране лекара и пацијената, боље планирање здравствених услуга, боље распоређивање средстава за лечење и повезивање података из приватног и јавног здравственог сектора. Процес миграција праћен је изградњом јединствене здравствене мреже Републике Србије, која ће повезати све здравствене установе што ће омогућити поуздану и безбедну размену података, као и развој будућих напредних решења услуга у области здравства.