Одлична пракса се наставља

9. октобар 2023.
dejan-stalovic

Данас су расписана четири конкурса везана за унапређење својстава зграда па је тим поводом градски менаџер Дејан Сталовић организовао конференцију за медије. То су за Лозничане добро познати конкурси којима се значајно унапређује стање фасада, инсталација, уређаја, опреме и кровова.

Оно што је од посебног значаја је чињеница да  је за конкурс за фасаде из буџета издвојено 47 милиона и 800 хиљада динара при чему  град учествује 70 процената у овим трошковима, рекао је Сталовић, истичући да се ове активности реализују на иницијативу градоначелника Лознице, Видоја Петровића, већ неколико година уназад.

– Могао бих рећи да заиста имамо један невероватан одзив како људи који живе у зградама тако и управника зграда који су узели велико учешће да би се ови конкурси реализовали. Конкурсом су обухваћене стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, зграде јавне намене на територији целог града Лознице. Документација је веома једноставна, многи то већ знају, реч је о „папирологији“ која садржи улицу и број зграде, изјаву управника стамбене заједнице од када је зграда у употреби, као и решења о регистрацији стамбене зграде. У конкурсну докуменатцију уносе се сви остали детаљи како и на који начин се могу поднети пријаве, затим како ће комисија рангирати избор пројекта и поступак одлучивања које су фасаде у питању. Конкурс траје 30 дана од дана расписивања што стоји и на сајту града Лознице. Истичем да су то добро познати конкурси за унапређење својстава зграде у смислу поправке инсталација, уређаја, опреме и кровова. За сваки од ова три конкурса обезбеђена су по три и по милиона динара буџетских средстава, а учешће града у реализацији ових активности износи до 50 процената, казао је градски менаџер.

Иначе, овде су мало другачији услови за подношење пријаве, јер је потребно да учесник конкурса у тренутку подношења документације има 10 процената од вредности премера и предрачуна, да би се тиме квалификовали и показали своју озбиљност при бодовању. Рок за подношење пријаве за ова три кокурса је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет страници града Лознице где је наведена и сва остала обавезна документација за конкурс.

– Јако занимљива чињеница коју бих истакао је  да  је  од 2020. године, од када се почело са овим активностима било 27 потписаних и реализованих уговора, 2021. године било их је 60,  да би прошле, 2022. потписали 77 уговора, дакле укупно 164 потписана и реализована уговора. Од тога је 11 урађених термоизолационих  фасада, реконструисано је 22 крова, у 36 зграда смо урадили нову опрему и уређаје, а када су инсталације у питању реч је о 95 стамбених заједница. Конкурси код фасада налажу да цела зграда мора конкурисати, па тако уколико има два или више улаза они се морају договорити и поднети захтев заједнички, док се код кровова може радити парцијално уколико то технички услови задовољавају, рекао је у изјави за лозничке медије градски менаџер делећи утисак да са досадашњом и  будућом реализацијом ових пројеката постижемо више циљева, пре свега безбедност, квалитет живота, енергетску штедљивост  а све то даје и лепши естетски изглед града. Поновио је да ова три конкурса без фасада трају 20 дана, и биће реализовани до краја године, а када су фасаде у питању он траје 30 дана. Сви заинтересовани ће позвати изабраног извођача радова, где је градска комисија  током године спровела закониту процедуру  јавне набавке, после чега ће извођач изаћи на лице места и у складу са параметрима дати предрачуне, да би се потом  приступило потписивању уговора.