Обавештење Градске изборне комисије

2. новембар 2023.
bg_galleries-1280x640-grb

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОДНОСИОЦИ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ДА ЋЕ СЕ ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВРШИТИ У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 2, У МАЛОЈ САЛИ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07.00 ДО 15.00 ЧАСОВА, УЗ НАЈАВУ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 015/879-264 И 064/644-54-54.

ИЗУЗЕТНО, ПОДНОШЕЊЕ И ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА ВРШИ СЕ УЗ ПРЕТХОДНУ БЛАГОВРЕМЕНУ НАЈАВУ ПРЕДСЕДНИКУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ТОКУ ТРАЈАЊА РАДНОГ ВРЕМЕНА.

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА