Обавешетење о радном времену

Обавештавају се сви заинтересовани подносиоци изборних листа да ће се пријем изборних листа вршити у седишту Градске изборне комисије, у згради Градске управе града Лознице, улица Карађорђева број 2, у малој сали, сваког радног дана у радно време од 07.00 до 15.00 часова, уз најаву на број телефона Градске изборне комисије 015/879-264 и 064/644-54-54.

Изузетно, подношење и пријем изборних листа ван радног времена врши се уз претходну благовремену најаву председнику Градске изборне комисије у току трајања радног времена.