Нове активности у месним заједницама

15. март 2021.
Veliki grb

Радови на уређењу путне и комуналне инфраструктуре у месним заједницама на територији града Лознице почели су са првим лепим данима како је недавно и најавио члан Градског већа Марко Јовановић.
Очишћена је дивља депонија поред гробља у Крајишницима, а на том месту посута је ризла и уређен паркинг простор. У Горњем Јадру, у месној заједници Ступница, саниран је земљани пут у засеоку Брђани.
Локална самоуправа труди се да изађе у сусрет грађанима када год је то могуће, а у циљу бржег и ефикаснијег деловања у том погледу чланови Градског већа задужени за месне заједнице Марко Јовановић и Живко Стефановић су у непосредној комуникацији са председницима месних савета.
На овај начин они имају јасан и правовремен увид шта је грађанима потребно и у складу са тим праве листу приоритета на основу које се, у договору са локалном самоуправом и јавним предузећима, планирају и реализују све активности у месним заједницама.
У наредном периоду, како Јовановић каже, биће интезивни радови у области путне, енергетске и комуналне инфраструктуре у циљу обезбеђивања квалитетнијих услова живота за грађане Лознице.