Лозница потписник протокола у области борбе против дрога

9. септембар 2021.

Град Лозница потписао је Протокол о мултидисциплинарној сарадњи и координацији с циљем заштите права рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајање исте у оквиру дводневне Националне конференције „Социјална кохезија и изградња одрживог опоравка – одговор на стигму и социјалну искљученост“ и Радионице за мултидисциплинарне тимове, које су организовали Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије и Удружење „Излазак“.

Током конференције и радионице, које су део део текућег регионалног пројекта „Бирам опоравак“ уз подршку Светске федерације против дрога (WFAD), Град Лозница је представљен као пример добре праксе као први град у Републици Србији са донетим Локалним акционим планом за борбу против дрога, који је усвојен 2018. године.

Протокол су потписали градови Лозница, Шабац, Сремска Митровица, Нови Пазар, општине Бор и Мајданпек и Организација за борбу против наркоманије „Излазак“ у циљу заштите права рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајање исте. Град Лозница се овим протоколом обавезује да ће користити сва расположива овлашћења и ресурсе, учествовати у јачању система подршке рањивим категоријама погођених проблемом зависности и у ризику од настајања исте и примени алтернативних мера и програма за помоћ и подршку опоравку од зависности, као и у заштити права, интереса, интегритета, физичког и менталног здравља рањивих категорија погођених проблемом зависности или у ризику од настајања исте.

Град Лозница води одговорну и озбиљну локалну акциону политику у борби против дрога. Савет за борбу против болести зависности основан је 2002. године, а од 2008. године функционише као стално радно тело Скуштине Града Лозница и броји седам чланова. Одељење за друштвене делатности Града Лозница је носилац пројекта „Акциони план спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018-2022“. У оквиру локалне самоуправе функционише мултидисциплинарни тим који чине представници локалне самоуправе, представници невладиних сектора, Центар за социјални рад, предшколске установе, основне и средње школе, полиција, Основни суд, Општа болнице, Дом здравља и удружења грађана.