Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на К.П. БР. 5146, 5149 и 5150 КО ЛОЗНИЦА

15. март 2021.
Veliki grb

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу на К.П. БР. 5146, 5149 и 5150 КО ЛОЗНИЦА, биће одржана у периоду од 11.3. до (закључно са) 17.3.2021.године.Текст и графички део урбанистичког пројекта ће бити изложени у просторијама Одељења за планирање и изградњу, Карађорђева бр.2 у Лозници, за време трајања јавне презентације.