Информација са заседања Градског већа у Лозници од 9. марта 2021. године

15. март 2021.
gradsko-vece-mart

Јединственим изјашњавањем чланови Градског већа су прихватили и утврдили предлог Одлуке о усвајању Програма развоја туризма града Лознице у наредне четири године. Реч је о документу који је припремила Туристичка организација града, чији је интегрални део и акциони план који је оцењен као одлична претпоставка за даље оснаживање трећег стуба економског развоја града.
Лозница има богато географско поднебље за стварање јединственог туристичког производа кроз свеобухватни план даљег унапређивања туризма па је указано на посебан значај стварања јаке базе људских ресурса у овој грани привреде. При томе се наглашава даља подршка Градске управе на оснаживању кадровских потенцијала кроз организовање и финансирање едукација за лиценциране водиче и аниматоре, даљу сертификацију туризмолога и подстицаје на унапређивању смештајних капацитета. Изнето је залагање за подршку еснафским удружењима која су до сада остварила запажену улогу у анимацији туризма Лознице па ће у будућности бити препознатљива и доступна у области манифестационог туризма кроз Еснафски дан.
Уз овај документ за скупштинско изјашњавање прослеђени су и утврђени предлози одлука о изради планова генералне регулације за насељена места Бања Ковиљача, Лешница, Лозница и стамбено-пословног комплекса у улици Филипа Кљајића.
Градско веће је прихватило информацију Одељења за привредни и локални економски развој о степену реализованих активности у протеклој години.
Јединствена је оцена да су јавна предузећа одговорним приступом свим задацима остварила одрживост радног процеса и поред економских тешкоћа услед пандемије.
Разматран је предлог Одлуке о приступању и изради плана развоја града Лознице од 2022. до 2028. године који одражава континуитет са стратегијом развоја града у протеклих 10 година. Реч је о подухвату кроз  који ће у наредних 12 месеци бити унете развојне пројекције даље градске економије, инфраструктуре, привреде, саобраћаја и свеукупног друштвеног развоја.
Усвојен је декларација о улози функције управљања људским ресурсима у граду Лозници и прихваћен извештај Савета за безбедност саобраћаја у прошлој години.