Градско веће у Лозници – Прихваћен извештај о завршном рачуну за прошлу годину

25. мај 2023.
Gradsko-vece-25-5-2023

На заседању Градског већа у Лозници којим је председавао градоначелник Видоје Петровић на разматрању је била Одлука о завршном рачуну  буџета града за протеклу, 2022. годину. Према извештају Екстерне ревизорске агенције финансијски извештаји по свим значајно материјалним питањима приказују исправно, законито  и објективно финансијско стање града Лознице за целу протеклу годину. То се односи на све токове извршења буџета и пословања, уравнотеженост полова свих буџетских корисника са оценом о позитивним резултатима који су приказани и видљиви према међународним стандардима и методологији која се користи за израду завршних рачуна.

У протеклој години остварени су текући приходи од 2 милијарде 787 милиона динара што је у поређењу са 2021. годином повећање за 291  а кроз укупне приходе за још 59 милиона динара. Свим буџетским корисницима су благовремено намирене обавезе тако да се Лозница, по већ препознатљиво домаћинском односу планирања и коришћења буџетских средстава  налази на лествици градова са изуетно добром праксом.

Градско веће је прихватило информацију о степену усклађености  планираних и реализованих активности у јавним предузећима  за прво тромесечје ове године. Уз закључак да руководства два предузећа Топлана и Наш дом, где је отежана ликвидност, припреме план мера за изналажење решења и  снањење губитака. Дата је  сагласност на измене и допуне Програма пословања Комуналног јавног предузећа Наш дом.

На разматрању је била и Одлука о годишњем програму мера  заштите, уређења и коришћења  пољопривредног земљишта за ову годину. Прихваћени су прелиминарни пројекти за суфинансирање из буџета у овој години за  удружења грађана у области социјалне заштите, програма у  области културе, цркава, верских заједница и спортских организација на теритирији града Лознице.