Градско веће о јавном сектору

12. мај 2023.
GRADSKO-VECE-MAJ-2023

На заседању Градског већа у Лозници у среду 10. маја,  којим је председавао градоначелник Видоје Петровић нашло се више веома важних одлука.

Усвојени су годишњи извештаји о раду јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач Град Лозница. Оцењено је да су су све ове институције испуниле своје годишње планове рада, водећи рачуна о ефикасности и наменском трошењу средстава.

На разматрању је такође био и  нацрт одлуке о доношењу Плана детаљне регулације стамбено – пословног комплекса у Улици Филипа Кљајића у Лозници. Реч је о планском документу у чијем центру се налази основна школа „Вук Караџић“  са јасно дефинисаним  стамбеним четвртима насеља, комуналном и енергетском инфраструктуром, путевима, паркинзима  и пешачким стазама на простору од око пет хектара.   Доношењем ове одлуке стварају се предуслови  да се  у наредних десетак година у овом делу унапреди развој града у кроз различите садржаје у складу са искуствима из великих градова, попут београдског Кошутњака.

– Трудићемо се да  цео овај  комплекс  достигне савремене стандарде и обезбеди садржаје који ће растеретити уже језгро града, да  има своје обданиште, трим и бициклистичке стазе,  зелене површине, истиче градоначелник Видоје Петровић. Иначе, како је рекао, кроз План генералне регулације увек се гледа у будућност због степена и динамике развоја Лознице, већег стандарда  и образовне структуре становништва.

На заседању Градског већа дата је  и сагласност на јавни уговор о привременом обављању услуга превоза путника на аутобуским линијама у градско – приградском саобраћају, а разматрана је и одлука о раду Градског штаба за ванредне ситуације у прошлој години. Уз доношење  новог програма мера и радова за смањење ризика прихваћен је оперативни план одбране од поплава на водотоковима другог реда на подручју Лознице.

Градско веће је прихватило и предлог одлуке којом се у складу са препоруком надлежног министарства утврђује да у Предшколској установи Бамби  за 20 процената буде већи број деце која се могу уписивати у  васпитне групе.