Град наставља са финансијском подршком мерама активне политике

5. јун 2023.
Osnovni grb

Град Лозница у сарадњи са Националном службом за запошљавање расписала је Јавни позив за финасирање мера активне политике запошљавања у 2023. години.

У буџету града Лознице за 2023. годину је за ове мере опредељен износ од 18.700.000,00 динара. Од тога 11 милиона смо опредили да учествујемо на конкурсу Националне службе за запошљавање за суфинансирање, а 7.700.000 динара смо усмерили за подстицање запошљавања младих кроз Програм стручне праксе и Програм Лозница најбољима.

Ове године су расписани јавни позиви за четири мере а то су: 1. стручна пракса, 2. субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, 3. Субвенције за самозапошљавање, 4. Јавни радови.

Оно што је новина у односу на претходне године је да су повећана средства за меру субвенције за самозапошљавање која се у претходној години показала као веома тражена с обзиром на то да се ради о мери где људе усмеравамо да траже трајно решење за запослење.

Текст јавног позива садржи основне информације о свакој мери пре свега услове за учешће, затим списак документацијe потребне за подношења захтева и начин доношења одлуке по захтеву.

Јавни позив за све расписане мере је отворен од 05.06.2023. године и трајаће  до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до рока утврђеног за сваку меру појединачно.

Садржај Јавних позива за подношење захтева са информацијама о начину подношења, роковима и потребној документацији можете преузети на линку:

https://nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–loznica/10328