Град инвестира са станарима

23. новембар 2020.
dejan-stalovic-gradski-menadzer

Помоћник градоначелника, градски менаџер Дејан Сталовић данас је лозничкој и широј  јавности представио започете активности  инвестиционог одржавања и унапређивања својстава зграда. Тај пројекат се од прошле године, како је рекао, реализује на иницијативу градоначелника Видоја Петровића, а на основу Закона о становању и уређењу стамбених зграда.
– Свесни чињенице да се град све више шири и увећава као и сазнања да у буџету имамо све бољи и већи прилив средстава донели смо одлуку да се и на овом плану стање унапреди, спрече штетне последице по живот и здравље грађана, имовине, побољша енергетска ефикасност и свеукупна безбедност. Нацрт такве одлуке већ је представљен јавности на више састанака са професионалним  управницима и онима из реда станара, пред више од стотину људи који су упућени у ову област. И сам градоначелник је  био у обиласку стамбених јединица и имао разговоре са станарима, рекао је Сталовић. Подсетио је да је Градско веће формирало комисију која је припремила текст јавног конкурса, који је усвојен и од јуче доступан на сајту града Лознице, на линковима:
–  Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде
број: 06-29-17-1/20-II,
–  Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде
број: 06-29-17-2/20-II,
–  Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде
број: 06-29-17-3/20-II,
–  Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења својстава зграде
број: 06-29-17-4/20-II.
Реч је о тексту четири јавна конкурса који су усмерени на инвестиционо одржавање кроз обнову фасадних зидова, инсталација, кровова, уређаја и опреме. Конкурсом је јасно дефинисано да су њиме обухваћене само стамбене и стамбено пословне зграде у централним деловима Лознице, на потезу од Улице Георгија Јакшића, месне заједнице Центар и закључно са Лагатором. Овај пут су изузете зграде јавне намене, музеји, задужбине и самосталне пословне зграде, објаснио је градски менаџер.
За јавни конкурс унапређивања фасада издвојено је 30 милиона динара са ПДВ, уз учешће града до 70 одсто и роком трајања конкурса 20 дана. За три остала конкурса – уређаје и опрему, фасаде и кровове, издвојено је по 3,5 милиона динара, јер су то слични пројекти, с тим што је учешће града до 50 одсто а рок трајања конкурса десет дана. Прилаже се јединствена документација: препис листе непокретности, изјава управника стамбене заједнице од када је зграда у употреби, решење о регистрацији, одлука скупштине станара о подношењу пријаве и проценту са којим је сагласна да се укључи и инвестиционо учествује у овим конкурсима, а ту је још и техничка документација са премером и предрачуном радова. Достављају се и изјаве управника да ли су до сада коришћена ова средства и изјава о прихватању евентуално додатних трошкова.
Затворене, ковертиране пријаве се достављљају Градској управи са назнаком одређеног конкурса. После бодовања, комисија ће објавити ранг листу, а након осталих процедура, као што је рок за жалбе, утврђује се коначна листа и даје на усвајање Градском већу. На крају се, у року од пет дана, потписују уговори са заинтересованим стамбеним заједницама.
Како закључује градски менаџер Сталовић, ове алтивности сада су пилот пројекат али се планира сита или веће  раелизацију и наредних година, на целој територији града, по зонама. Биће довољно времена да се грађани поново информишу и договоре са којим процентом средстава ће допринети лепшем, бољем и безбеднијем животу у својим становима.