Циљ Просторног плана Лознице је озакоњење објеката и развој села

28. јул 2021.
dragana-vlado-vlado-prostorni-plan

На данашњој конференцији, одржаној поводом доношења новог Просторног Плана (ПП) града Лознице и изнетих навода путем различитих медија да се усвајањем овог важног планског документа „широм отварају врата реализацији пројекта Јадар”, главна урбанисткиња Драгана Јовановић, објаснила је да нема разлога да се План повуче из скупштинске процедуре на сутрашњој седници јер се доноси због примењивања законских одредби које се односе на озакоњење објеката и дигитални катастар Лознице са посебним акцентом на развој сеоског подручја.

С друге стране, како је навела, Просторни план подручја посебне намене (ППППН) за jадарит, који је утврђен Уредбом Владе Републике Србије прошле године, је виши правни акт због чега га Просторни план града препознаје као зону на територији Лознице односно као подручје посебне намене за које се све дозволе и решења издају управо по  Просторном плану подручја посебне намене за јадарит, а не по Просторном плану града.

– Разлог за израду Просторног плана града Лозница није верификација пројекта Јадарита како се жели представити, нити он може да се бави тим простором пошто је он дефинисан ППППН за јадарит, већ је акценат на развоју преосталог сеоског подручја, сагледавање потенцијала за свеукупни раст и развој целе територије града и отклањање оних ограничења које има садашњи просторни план у погледу подлога и немогућности озакоњења објеката – објаснила је главна урбанисткиња.

Јовановићева је указала да ПП града Лознице према законским прописима доноси наша локална самоуправа из два разлога – први је усклађивање овог планског документа са Законом о озакоњењу објеката с обзиром да се у градској управи налази на стотине нерешених поступака озакоњења који се налазе на простору обухваћеним просторним планом града. Други разлог садржан је у ажурирању подлога с обзиром да је од 2011. године када је донет стари и још увек важећи Просторни план града Лозница дошло до израде дигиталног катастра за целу територију града.

– Оно што треба да се нађе 29. јула на скупштини града Лозница је један значајно унапређен плански документ у смислу планирања целокупне територије града Лозница, у смислу дефинисања правца будућег развоја целог града, а поготово сеоског подручја. Такође, овај план одговара на захтеве великог броја привредних иницијатива и иницијатива грађана како везаних за озакоњење тако и за планирану изградњу. Не прође дан да не добијемо позив грађана који се распитују када ће бити усвојен овај документ, како би испунии неки свој захтев – казала је она.

Према њеним речима, само дуж траса нових државних коридора брзог пута и нове обилазнице планирано је неколико мањих производних зона, како би се омогућио равномерни развој територије града, дакле и насељених места која гравитирају овим коридорима чиме се обезбеђује боља повезаност ових насеља са центром града као и са коридорима вишег ранга, а саобраћајну инфраструктуру прати развој и комуналне инфраструктуре, чиме се обезбеђује раст и развој и периферног дела територије града.

Начелник Градске управе Владимир Радојчић рекао је да се по питању изнетих навода у медијима од стране политичких и организација које се баве заштитом животне средине ради о класичној замени теза и дезавуисању јавности.

– Поставља се питање да ли ћемо доношењем Просторног плана града Лознице бити ближи отварању рудника јадарита. Одговор је не. Просторни план града само констатује да постоји Просторни план подручја посебне намене. Да ли ће бити рудника јадарита или не је нешто о чему ће се одлучивати у другим поступцима. Чули сте да је председник Републике понудио чак и референдум по том питању, било локални, регионални или републички, чему ће претходити спровођење више поступака и стратешких докумената у погледу заштите животне средине као и студије о процени утицаја на животну средину. Град Лозница ће као заинтересована страна имати проактиван приступ и даћемо допринос да органи наше државе донесу одлуке које су у најбољем интересу грађана Лознице и Србије, а кључно питање је заштита животне средине – истакао је Радојчић.

Начелник Одељења за планирање и изградњу Владан Трипковић истакао је да Град Лозница благовремено доносио све просторне планове у складу са законом.

– Последњи Просторни план града Лознице је донет 2011. године, али га је било потребно мењати због доношења Закона о озакоњењу објеката што је и благовремено учињено 2018. године. Том приликом је донета и одлука о изради извештаја стратешке процене утицаја тог плана на животну средину и Одељење за планирање и изградњу је спровело сву законску процедуру по том питању. Спроведен је рани јавни увид као и јавни увид у трајању од 30 дана и тада смо свим грађанима који су упутили питања и примедбе дали писане одговоре и образложења. Јако је добра ствар за град да се овај Просторни план усвоји јер је све у складу са законом и било би бесмислено да се изузима из скупштинске процедуре јер доприноси вишеструком развоју града – закључио је Трипковић.