Loznica1-1280x720.jpg

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 5. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује SWOT анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на […]

vest-strategija-urbanog-razvoja02.jpg

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Лознице одржани су 1. и 2. марта 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтересованих страна, дискусија је обухватила следеће теме: Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој […]