Решење о предаји непокретности број: 465-1/22-X од 09.06.2023 Решење о предаји непокретности број: 465/6/23-X од 19.04.2023 Решење који се поставља Марија Обрадовић, адвокат из Лознице, улица Јована Цвијића бб за привременог заступника лицима са непознатим пребивалиштем и боравиштем Решење којим се поставља Александра Марковић, адвокат из Лознице, улица Јована Цвијића бб за привременог заступника преминулом […]