– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2024. годину .pdf Датум пријема и објаве: 27.11.2023. године – Мишљење Министарства омладине и спорта .pdf Број:  Датум пријема и објаве:  – Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – Одсек за инспекцијске послове – поверени послови – […]


Текстуални део – – Текстуални део – ПГР за насељено место Лозница .docx .pdf Документација – План функционалне организације насеља .pdf – План саобраћаја, регулације и нивелације (прегледна карта) .pdf  


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране. ** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx…). – Текст огласа .pdf План детаљне регулације “Пословање и вишепородично становање на локацији – тржни центар” у Лозници .pdf План детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матић, Миодрага Борисављевића […]


– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2023. годину .pdf   Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године     – Мишљење Министарства омладине и спорта .pdf     Број: 66-00-28/2022-01       Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године         – Годишњи план инспекцијског надзора […]