Текстуални део – – Текстуални део – ПГР за насељено место Лозница .docx .pdf Документација – План функционалне организације насеља .pdf – План саобраћаја, регулације и нивелације (прегледна карта) .pdf  


* нове потврде пријаве радова налазе се на дну стране. ** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx…). – Текст огласа .pdf План детаљне регулације “Пословање и вишепородично становање на локацији – тржни центар” у Лозници .pdf План детаљне регулације блока између улица Вере Благојевић, Вује Матић, Миодрага Борисављевића […]


– Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове – поверени послови – Спортска инспекција за 2023. годину .pdf   Датум пријема и објаве: 06.12.2022. године     – Мишљење Министарства омладине и спорта .pdf     Број: 66-00-28/2022-01       Датум пријема и објаве: 02.12.2022. године         – Годишњи план инспекцијског надзора […]


Грађевинска инспекција Поверени послови – КЛ-001-01/03 Грађевинска дозвола и пријава радова   .docx | .pdf – КЛ-002-01/03 Решење о одобрењу за извођење радова   .docx | .pdf – КЛ-003-01/03 Пријава завршетка израде темеља објекта   .docx | .pdf – КЛ-004-01/03 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу   .docx | .pdf – КЛ-005-01/03 Надзор над коришћењем […]