Назив

Референтни број

Веб адреса

Рок за подношење:

Извођење радова на уређењу фасада на зградама

35/2023

03.07.2023. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев

33/2023

23.05.2023. године, 12:00 часова

Услуга контроле вршења дезинсекције

31/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152406

03.05.2023. године, 12:00 часова

Електрична енергија за потребе Градске управе

30/2023

26.04.2023. године, 12:00 часова

Услуге дератизације

28/2023

10.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка и постављање семафора на три раскрснице

26/2023

18.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка аутомобила

29/2023

07.04.2023. године, 12:00 часова

Услуга дезинсекције

27/2023

03.04.2023. године, 12:00 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

25/2023

06.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка намештаја за опремање објекта Смарт сити центра

24/2023

21.03.2023. године, 12:00 часова

Набавка канцеларијског материјала

22/2023

13.03.2023. године, 11:00 часова

Дробљење камена

21/2023

13.03.2023. године, 13:00 часова

Минирање камена

20/2023

13.03.2023. године, 12:00 часова

Изгрдња линеарног парка – Друга фаза

17/2023

21.03.2023. године, 12 часова

Одржавање водотокова другог реда

15/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Изградња атлетског стадиона – Друга фаза

16/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

10/2023

09.03.2023. године, 12 часова

Изградња оптичке мреже и надоградња надзора

14/2023

03.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција јавне расвете

13/2023

28.02.2023. године, 12 часова

Набавка садница

12/2023

13.02.2023. године, 12 часова

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

8/2023

26.01.2023. године, 12 часова

Набавка материјала, уградња и одржавање јавне расвете

7/2023

03.02.2023. године, 12 часова

Услуге израде пројектно техничких документација

6/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Набавка тонера

4/2023

20.01.2023. године, 12 часова

Набавка канцеларијског материјала

3/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Геодетске услуге

2/2023

19.01.2023. године, 13 часова

Услуга хибридне поште

1/2023

19.01.2023. године, 12 часова