Назив

Референтни број

Веб адреса

Рок за подношење:

Услуге израде пројектно техничке документације за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за објекат затвореног базена на к.п. бр. 3493/3 К.О. Лозница у Лозници

52/2023

05.12.2023. године, 12:00 часова

Набавка специјализованог возила

50/2023

26.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка грађевинског материјала

49/2023

20.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка кречног материја

48/2023

09.10.2023. године, 13:00 часова

Услуга маркетинга и оглашавања

47/2023

09.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка горива за потребе службених возила

46/2023

26.09.2023. године, 12:00 часова

Услуга лични пратилац детета

45/2023

08.09.2023. године, 12:00 часова

Заједничка набавка од стране више наручилаца Осигурање имовине и запослених основних и средњих школа на територији града Лозница

44/2023

29.08.2023. године, 12:00 часова

Услуге израде појединачних проејеката калцизације

43/2023

28.08.2023. године, 12:00 часова

Услуге експерата за рад на пројектном задатку „Примена функционално-организационог модела у граду Лозници“ који се спроводи у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21 век“

42/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2023/24

40/2023

24.07.2023. године, 12:00 часова

Набавка електричне енергије

39/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Набавка електричне енергије за јавну расвету

38/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Постављање лед дисплеја

36/2023

11.07.2023. године, 12:00 часова

Услуге агенције за запошљавање

37/2023

27.06.2023. године, 12:00 часова

Извођење радова на уређењу фасада на зградама

35/2023

03.07.2023. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев

33/2023

23.05.2023. године, 12:00 часова

Услуга контроле вршења дезинсекције

31/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152406

03.05.2023. године, 12:00 часова

Електрична енергија за потребе Градске управе

30/2023

26.04.2023. године, 12:00 часова

Услуге дератизације

28/2023

10.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка и постављање семафора на три раскрснице

26/2023

18.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка аутомобила

29/2023

07.04.2023. године, 12:00 часова

Услуга дезинсекције

27/2023

03.04.2023. године, 12:00 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

25/2023

06.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка намештаја за опремање објекта Смарт сити центра

24/2023

21.03.2023. године, 12:00 часова

Набавка канцеларијског материјала

22/2023

13.03.2023. године, 11:00 часова

Дробљење камена

21/2023

13.03.2023. године, 13:00 часова

Минирање камена

20/2023

13.03.2023. године, 12:00 часова

Изгрдња линеарног парка – Друга фаза

17/2023

21.03.2023. године, 12 часова

Одржавање водотокова другог реда

15/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Изградња атлетског стадиона – Друга фаза

16/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

10/2023

09.03.2023. године, 12 часова

Изградња оптичке мреже и надоградња надзора

14/2023

03.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција јавне расвете

13/2023

28.02.2023. године, 12 часова

Набавка садница

12/2023

13.02.2023. године, 12 часова

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

8/2023

26.01.2023. године, 12 часова

Набавка материјала, уградња и одржавање јавне расвете

7/2023

03.02.2023. године, 12 часова

Услуге израде пројектно техничких документација

6/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Набавка тонера

4/2023

20.01.2023. године, 12 часова

Набавка канцеларијског материјала

3/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Геодетске услуге

2/2023

19.01.2023. године, 13 часова

Услуга хибридне поште

1/2023

19.01.2023. године, 12 часова