Назив

Референтни број

Веб адреса

Рок за подношење:

Набавка рачунара и рачунарске опреме

09-04-1/2024/06-2

14.05.2024. године

Услуга техничке контроле пројектне документације за затворени базен

5/2024

01.04.2024. године, 13 часова

Услуга хибридне поште

4/2024

29.01.2024. године, 12 часова

Рехабилитација путева

3/2024

12.02.2024. године, 13 часова

Извођење радова на одржавању локалних категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији града Лознице

2/2024

12.02.2024. године, 12 часова