Архива јавних позива

  • Јавни позиви 2023. година
  • Јавни позиви 2022. година
Јавни позиви 2023. година

Назив

Референтни број

Веб адреса

Рок за подношење:

Набавка рачунара и опреме

53/2023

03.01.2024. године, 12:00 часова

Услуге израде пројектно техничке документације за израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за објекат затвореног базена на к.п. бр. 3493/3 К.О. Лозница у Лозници

52/2023

05.12.2023. године, 12:00 часова

Набавка специјализованог возила

50/2023

26.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка грађевинског материјала

49/2023

20.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка кречног материја

48/2023

09.10.2023. године, 13:00 часова

Услуга маркетинга и оглашавања

47/2023

09.10.2023. године, 12:00 часова

Набавка горива за потребе службених возила

46/2023

26.09.2023. године, 12:00 часова

Услуга лични пратилац детета

45/2023

08.09.2023. године, 12:00 часова

Заједничка набавка од стране више наручилаца Осигурање имовине и запослених основних и средњих школа на територији града Лозница

44/2023

29.08.2023. године, 12:00 часова

Услуге израде појединачних проејеката калцизације

43/2023

28.08.2023. године, 12:00 часова

Услуге експерата за рад на пројектном задатку „Примена функционално-организационог модела у граду Лозници“ који се спроводи у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21 век“

42/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Набавка противградних ракета

41/2023

25.07.2023. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев за грејну сезону 2023/24

40/2023

24.07.2023. године, 12:00 часова

Набавка електричне енергије

39/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Набавка електричне енергије за јавну расвету

38/2023

07.08.2023. године, 12:00 часова

Постављање лед дисплеја

36/2023

11.07.2023. године, 12:00 часова

Услуге агенције за запошљавање

37/2023

27.06.2023. године, 12:00 часова

Извођење радова на уређењу фасада на зградама

35/2023

03.07.2023. године, 12:00 часова

Израда пројекта и изградња игралишта за децу

34/2023

08.06.2023. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев

33/2023

23.05.2023. године, 12:00 часова

Постављање лед дисплеја

32/2023

12.05.2023. године, 12:00 часова

Услуга контроле вршења дезинсекције

31/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/152406

03.05.2023. године, 12:00 часова

Електрична енергија за потребе Градске управе

30/2023

26.04.2023. године, 12:00 часова

Услуге дератизације

28/2023

10.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка и постављање семафора на три раскрснице

26/2023

18.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка аутомобила

29/2023

07.04.2023. године, 12:00 часова

Услуга дезинсекције

27/2023

03.04.2023. године, 12:00 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

25/2023

06.04.2023. године, 12:00 часова

Набавка намештаја за опремање објекта Смарт сити центра

24/2023

21.03.2023. године, 12:00 часова

ПАРТИЈА  1  за израду урбанистичког пројекта, идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење

(за уређење кп. бр. 3493/3, 3496, део 3490, део 3497/3, део 3498, део 3806 К.О. Лозница у Лозници и изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром) – улица М Поцерца  до улице М Радуловића

– 

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

23/2023

08.06.2023. године, 12:00 часова

Набавка канцеларијског материјала

22/2023

13.03.2023. године, 11:00 часова

Дробљење камена

21/2023

13.03.2023. године, 13:00 часова

Минирање камена

20/2023

13.03.2023. године, 12:00 часова

Рехабилитација путева

19/2023

16.03.2023. године, 13 часова

Извођење радова на одржавању  локалних категорисаних и некатегорисаних  путева и улица на територији града Лознице – Конкурентни поступак са преговарањем

18/2023 

16.03.2023. године, 12 часова

Изгрдња линеарног парка – Друга фаза

17/2023

21.03.2023. године, 12 часова

Одржавање водотокова другог реда

15/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Изградња атлетског стадиона – Друга фаза

16/2023

20.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција просторија на локацији на Лагатору

10/2023

09.03.2023. године, 12 часова

Изградња оптичке мреже и надоградња надзора

14/2023

03.03.2023. године, 12 часова

Реконструкција јавне расвете

13/2023

28.02.2023. године, 12 часова

Набавка садница

12/2023

13.02.2023. године, 12 часова

Услуге израде пројектно техничких документација

11/2023

17.02.2023. године, 12 часова

Uслуге израде пројектно техничких документација

9/2023

06.02.2023. године, 12 часова

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

8/2023

26.01.2023. године, 12 часова

Набавка материјала, уградња и одржавање јавне расвете

7/2023

03.02.2023. године, 12 часова

Услуге израде пројектно техничких документација

6/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Спровођење  поступка концесије у отвореном поступку

– Поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника

на пакету „Ц“ линијана територији града Лознице

5/2023

28.02.2023. године, 12 часова

Набавка тонера

4/2023

20.01.2023. године, 12 часова

Набавка канцеларијског материјала

3/2023

23.01.2023. године, 12 часова

Геодетске услуге

2/2023

19.01.2023. године, 13 часова

Услуга хибридне поште

1/2023

19.01.2023. године, 12 часова

Јавни позиви 2022. година

Назив

Референтни број

Веб адреса

Рок за подношење:

Рехабилитација путева и улица

56/2022

17.01.2022. године, 13:00 часова

Извођење радова  на одржавању  локалних категорисаних и некатегорисаних  путева  и улица  на територији града Лознице

55/2022

17.01.2022. године, 12:00 часова

Набавка рачунара и рачунарске опреме

53/2022

26.12.2022. године, 12:00 часова

Набавка аутомобила

52/2022

19.12.2022. године, 12 часова

Одлука о додели уговора – Набавка грађевинског материјала, намештаја и електронских уређаја за 4 сеоска домаћинства

1149/2022

05.12.2022. године

Услуге фиксне телефоније

51/2022

16.12.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи напојног вода  трафо станице 10/04 кw   2 x 1000 кw    на објеку стадиона у Лозници

50/2022

19.12.2022. године, 12:00 часова

Набавка намештаја за опремање зграде за Роме

49/2022

05.12.2022. године, 12:00 часова

Техничко опремање службе хитне помоћи – Набавка санитета

48/2022

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/123244

28.11.2022. године, 12 часова

Набавка опреме за објекат СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР – Рачунарска, електронска и опрема за кухињу

47/2022

25.11.2022. године, 12 часова

Набавка кречног материјала

46/2022

07.11.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи потисног цвовода, кишне канализације у улици Милоша Поцерца – Стадион

45/2022

03.11.2022. године, 12 часова

Израда пројектне документације и извођење радова на  грејању  травнатог терена стадиона у Лозници  – електро котларница

“КЉУЧ У РУКЕ”

44/2022

28.10.2022. године, 12:00 часова

Услуге израде појединачних пројеката калцизације земљишта

43/2022

10.10.2022. године, 12 часова

Извођење радова на реконструкцији и адаптацији куће културе и туризма у Бањи Ковиљачи дела Дома Стаке Пејић

42/2022

10.10.2022. године, 12 часова

Набавка горива за службена возила

41/2022

03.10.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници

40/2022

18.10.2022. године, 12 часова

Услуге маркетинга и оглашавања

39/2022

19.09.2022. године, 12 часова

Набавка грађевинског материјала и опреме

38/2022

12.09.2022. године, 13 часова

Набавка услуга лични пратилац детета

37/2022

12.09.2022. године, 12 часова

Набавка услуга осигурања

36/2022

05.09.2022. године, 12:00 часова

Набавка опреме за објекат СМАРТ СИТИ ЦЕНТАР

35/2022

26.09.2022. године, 12:00 часова

Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Гимназији у Лозници

34/2022

12.09.2022. године, 12 часова

Набавка дрва за огрев

33/2022

29.08.2022. године, 12:00 часова

Набавка електричне енергије за јавну расвету

32/2022

12.09.2022. године, 12 часова

Набавка електричне енергије

31/2022

12.08.2022. године, 12:00 часова

Набавка дрва за огрев

30/2022

05.08.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници

29/2022

15.08.2022. године, 12 часова

Набавка грађевинског материјала и опреме

28/2022

22.07.2022. године, 13 часова

Набавка дрва за огрев

27/2022

18.07.2022. године, 12:00 часова

Концесија – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету ”Ц” линија на територији града Лознице

26/2022

22.08.2022. године, 12 часова

Изградња оптичке мреже и надогадња надзора

25/2022

27.06.2022. године, 12 часова

Набавка противградних ракета

24/2022

27.06.2022. године, 12 часова

Набавка угља

23/2022

06.06.2022. године, 12 часова

Набавка огрева дрва и пелета за грејну сезону 2022/2023

22/2022

04.05.2022. године, 12 часова

Електрична енергија

21/2022

09.05.2022. године, 12 часова

Набавка електричне енергије за јавну расвету

20/2022

04.05.2022. године, 14 часова

Изградња атлетског стадиона – ФАЗА

19/2022

04.05.2022. године, 12 часова

Набавка рачунара и рачунарске опреме

18/2022 

05.04.2022. године, 12 часова

Набавка садница

17/2022

21.03.2022. године, 12 часова

Набавка електричне енергије за потребе Градске управе

16/2022

28.03.2022. године, 12 часова

Израда пројектне документације и Изградња игралишта за децу

15/2022

17.03.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи електро енергетских објеката

14/2022

11.03.2022. године, 12 часова

Услуга контроле дезинсекције

13/2022

21.03.2022. године, 14 часова

Услуге дезинсекције

12/2022

24.02.2022. године, 12 часова

Услуге дератизације

11/2022

21.02.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи свлачионице у Горњој Ковиљачи 

10/2022

25.02.2022. године, 12 часова

Услуге хибридне поште

9/2022

14.2.2022. године, 11 часова

Одржавање хоризонталне и вертикал

8/2022

14.02.2022. године, 11 часова

Минирање камена

7/2022

03.02.2023. године, 12 часова

Дробљење камена

6/2022

21.02.2022. године, 13 часова

Минирање камена

5/2022

21.02.2022. године, 12 часова

Набавка тонера

4/2022

28.01.2022. године, 12 часова

Извођење радова на изградњи фискултурне сале у Јадранској Лешници

3/2022

08.02.2022. године, 12 часова

Рехабилитација путева и улица – појачано одржавање

2/2022

31.01.2022. године, 14 часова

Извођење радова на одржавању категорисаних и некатегорисаних путева и улица на територији Града Лозница

1/2022

31.01.2022. године, 12 часова