Седнице Скупштине града Лознице

Назив

Више

22. седница Скупштине града Лознице

Записник са 21. седнице Скупштине града Лозница

Предлог дневног реда

1.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Лознице за 2022. годину

2.

Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације стамбено-пословног комплекса у Улици Филипа Кљајића у Лозници

3.

Предлог аката из области комуналне привреде и то:

3.1.

Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница за 2023. годину

3.2.-3.6.

Закључак Градског већа у вези са извештајима јавних предузећа

3.2.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.3.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.4.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана-Лозница" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.5.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање "Лозница развој" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.6.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Лозница са период јануар - децембар 2022. године

3.7.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године

3.8.

Предлог Одлузке о давању накнадне сагласности на Јавни уговор о привременом поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на "пакету А" и "Пакету Б" линија

4.

Прелед аката у вези Извештаја о пословању установа чији је оснивач град Лозница и то:

4.1.-4.8.

Закључак Градског већа у вези са извештајима установа и организација

4.1.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за културу "Вук Караџић" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.2.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Туристичке организације града Лознице за период јануар - децембар 2022. године

4.3.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Предшколске установе "Бамби" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.4.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Апотекарске установе Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.5.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Библиотеке Вуковог завичаја Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.6.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Центра за социјални рад "Лозница" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.7.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Установе за физичку културу "Лагатор" Лозница за период јануар - децембар 2022. године

4.8.

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Црвеног крста Лознице за период јануар - децембар 2022. године

5.

Предлог аката у вези Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и то:

5.1.

Предлог Одлуке о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Лознице за 2023. годину

Годишњи програм

5.2.

Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

6.

Предлог решења из имовинске, правне и кадровске области и то:

6.1.

Предлог Решења о прибављању непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница

6.2.

Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Јелав

6.3.

Предлог Решења о давању сагласности на употребу имена града Лознице у називу клуба Рвачки клуб "Лозница" Лозница

6.4.

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње економске школе у Лозници

6.5.

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе "Јован Цвијић" у Лозници

21. седница Скупштине града Лознице

Записник са 19. седнице Скупштине града

Записник са 20. седнице Скупштине града

Предлог дневног реда

1.

Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Лознице

2.

Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације индустријске зоне „Север” у Лозници

3.

Предлог аката из комуналне области и Адресног регистра:

3.1.

Предлог Закључка о прихватању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности у јавним предузећима чији је оснивач град Лозница за период од 01.01.2022. до 31.12.20

Закључак Градског већа

3.2.

Предлог Одлуке о избору најповољније понуде за концесију – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице у отвореном п

3.3.

Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Јавног уговора о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице на Пакету „Ц” линија

3.4.

Предлог Решења о приступању прибављања непокретности непосредном погодбом у јавну својину града Лознице за потребе проширења гробља у насељеном месту Лозница

3.5.

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица у насељеном месту Бања Ковиљача

4.

Предлог кадровских решења из надлежности Скупштине града