Употребна дозвола

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о употребној дозволи - инвеститор Катарина Ђаковић, Клупци

05.06.2023. године

ROP-LOZ-23164-IUP-22/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгица Благојевић, Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-14666-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Слободан Дејић, Бања Ковиљача

02.06.2023. године

ROP-LOZ-14194-IUPH-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Градекс д.о.о., Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-7968-IUPH-26/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Градекс д.о.о., Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUPH-18/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Слободан Дејић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14194-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница

23.05.2023. године

ROP-LOZ-25240-IUP-3/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница

18.05.2023. године

ROP-LOZ-13073-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

15.05.2023. године

ROP-LOZ-17157-IUP-17/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

15.05.2023. године

ROP-LOZ-7968-IUP-25/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Град Лозница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-1591-IUP-15/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године

ROP-LOZ-35369-IUP-28/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "CHABROS drvna industrija" д.о.о., Лозница

05.05.2023. године

ROP-LOZ-11324-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Богосав Дакуловић, Клупци

Датум пријема: 19.04.2023. године, објаве: 20.04.2023. године

ROP-LOZ-9960-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Душан Јеврић, Јошева

10.04.2023. године

ROP-LOZ-11907-IUPH-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Душан Јевтић, Јошева

31.03.2023. године

ROP-LOZ-11907-IUP-7/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милосав Кикановић, Лозница

31.03.2023. године

ROP-LOZ-6950-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Ђуро Мијаиловић, Лозница

Датум пријема: 30.03.2023. године, објаве: 31.03.2023. године

ROP-LOZ-7981-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак

30.03.2023. године

ROP-LOZ-14299-IUP-17/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Милош Савић, Козјак

27.03.2023. године

ROP-LOZ-24540-IUP-17/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-22456-IUP-18/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15159-IUP-14/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор "ФИЛИПОВИЋ ИНВЕСТ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-15160-IUP-13/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Момчило Павловић, Лозница

Датум пријема: 14.03.2023. године, објаве: 15.03.2023. године

ROP-LOZ-6077-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Боривоје Ерић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-3492-IUP-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Стевановић, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-5765-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

21.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUPH-23/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун инвеститора „Вила Дрина“ д.о.о. Бања Ковиљача

14.02.2023. године

ROP-LOZ-21309-IUP-21/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Рашид Авдић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-1599-IUPH-2/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Драгојло Радојковић, Београд

Датум пријема: 31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-13869-IUP-9/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

13.01.2023. године

ROP-LOZ-10652-IUPH-19/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Будимир Николић, Горњи Добрић

11.01.2023. године

ROP-LOZ-41-IUP-1/2023

Решење о употребној дозволи - инвеститор Борисав Старчевић, Лозница

10.01.2023. године

ROP-LOZ-41530-IUP-1/2022

Решење о употребној дозволи - инвеститор Никола Милићевић, Лозница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-24755-IUP-18/2022