Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи

Назив документа

Датум пријема/објаве

Број

Документ

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

29.05.2023. године

ROP-LOZ-9762-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Јањић, Лозница

26.05.2023. године

ROP-LOZ-9908-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Драгићевић, Лозница

26.05.2023. године

ROP-LOZ-15069-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Церовац, Лозница

26.05.2023. године

ROP-LOZ-14203-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-36537-ISAWАH-18/2023

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-31281-ISAWАH-17/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пеђа Ђурић, Лозница

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14394-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Кулић, Лозница

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14387-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предраг Ђурић, Воћњак и Милан Тадић, Воћњак

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14354-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14213-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Милош Церовац, Лозница

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-14203-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-9762-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-13979-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вићентије Искић, Стража

Датум пријема: 24.05.2023. године, објаве: 25.05.2023. године

ROP-LOZ-8308-ISAW-3/2023

Решење о измени Решења о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 19.05.2023. године, објаве: 24.05.2023. године

ROP-LOZ-25084-ISAWA-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

19.05.2023. године

ROP-LOZ-10562-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Перић, Лешница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-6832-ISAW-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Матија Ђурић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13083-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Хана Тодоровић, Лозница, Златко Тодоровић, Лозница и Јасмина Тодоровић, Београд

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13101-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободанка Мијовић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-9266-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милка Алимановић, Бања Ковиљача, Милорад Алимановић, Бања Ковиљача и Милан Калдесић, Бања Ковиљача

19.05.2023. године

ROP-LOZ-9265-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13425-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Дејан Јевтић, Коренита

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13777-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Кондић, Тршић

19.05.2023. године

ROP-LOZ-14016-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13426-ISAW-1/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац МЗ "Георгија Јакшић"

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13493-ISAW-1/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац МЗ "Липнички Шор"

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13511-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

19.05.2023. године

ROP-LOZ-13658-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Зечевић, Лозница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-14229-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бојан Ранковић, Постење, Љубовија

15.05.2023. године

ROP-LOZ-10677-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

15.05.2023. године

ROP-LOZ-13052-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Арсен Илић, Милина

11.05.2023. године

ROP-LOZ-7827-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Марковић, Лозница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-12751-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Ђурић, Лозница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-12894-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Васић, Лешница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-12961-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Јованић, Лозница

11.05.2023. године

ROP-LOZ-9059-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

Датум пријема: 09.05.2023. године, објаве: 10.05.2023. године

ROP-LOZ-36537-ISAWA-16/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о. у мешовитој својини, Лозница

Датум пријема: 09.05.2023. године, објаве: 10.05.2023. године

ROP-LOZ-31281-ISAWA-16/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Цвијан Ђорђић, Лозница

Датум пријема: 09.05.2023. године, објаве: 10.05.2023. године

ROP-LOZ-11422-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Радичевић, Осечина

Датум пријема: 09.05.2023. године, објаве: 10.05.2023. године

ROP-LOZ-12212-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Јовичић, Лозница

08.05.2023. године

ROP-LOZ-11897-ISAW-1/2023

Решење о одбациваљу захтева за издавање Решења о одобравању извођења радова - подносилац Град Лозница

04.05.2023. године

ROP-LOZ-11053-CFPM-19-FDPNA-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирјана Вукићевић, Лозница

04.05.2023. године

ROP-LOZ-10316-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

04.05.2023. године

ROP-LOZ-35900-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Радосављевић, Бања Ковиљача

04.05.2023. године

ROP-LOZ-11388-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Матић, Тршић

04.05.2023. године

ROP-LOZ-11391-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

04.05.2023. године

ROP-LOZ-11489-ISAW-1/2023

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Никола Михаиловић, Лозница

04.05.2023. године

ROP-LOZ-11529-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.04.2023. године

ROP-LOZ-10253-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

27.04.2023. године

ROP-LOZ-10559-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.04.2023. године

ROP-LOZ-10562-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.04.2023. године

ROP-LOZ-10628-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бојан Ранковић, Постење, Љубовија

27.04.2023. године

ROP-LOZ-10677-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-1707-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Тешић, Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-2639-ISAW-6/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

25.04.2023. године

ROP-LOZ-10983-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће за производњу и промет "LORENAPROM" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-1707-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-11330-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Пантић, Лозница

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-10837-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Цвијан Ђорђић, Лозница

Датум пријема: 20.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-6989-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац МЗ "Липнички Шор", Липнички Шор

Датум пријема: 20.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-9768-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 20.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-10253-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Мирјана Вукићевић, Лозница

Датум пријема: 20.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-10316-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Ракић, Лозница

Датум пријема: 20.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-10515-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

13.04.2023. године

ROP-LOZ-6242-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

13.04.2023. године

ROP-LOZ-6293-ISAWHA-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

13.04.2023. године

ROP-LOZ-6325-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 12.04.2023. године, објаве: 13.04.2023. године

ROP-LOZ-16046-ISAW-5/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Ђурановић, Лозница

Датум пријема: 12.04.2023. године, објаве: 13.04.2023. године

ROP-LOZ-9953-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

12.04.2023. године

ROP-LOZ-10252-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Предраг и Милена Петровић, Лозница

12.04.2023. године

ROP-LOZ-9943-ISAW-1/2023

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Милован Ристић, Лозница

12.04.2023. године

ROP-LOZ-9782-ISAW-1/2023

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Зоран Митрић, Лозница

12.04.2023. године

ROP-LOZ-9677-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Anna Rodionnova и Ivan Fedorov, Бања Ковиљача

12.04.2023. године

ROP-LOZ-10332-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

12.04.2023. године

ROP-LOZ-23044-ISAW-8/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Мирослав Јованић, Лозница

12.04.2023. године

ROP-LOZ-9059-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Република Србија и Основна школа "Јован Цвијић", Лозница

12.04.2023. године

ROP-LOZ-39104-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "A1 Towers infrastructure" д.о.о., Београд

05.04.2023. године

ROP-LOZ-33161-ISAWA-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

04.04.2023. године

ROP-LOZ-25084-ISAWA-3/2023

Решење којим се одбија захтев као неоснован - подносилац Александар Тешић, Лозница

04.04.2023. године

ROP-LOZ-2639-ISAW-5/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Арсен Илић, Милица

31.03.2023. године

ROP-LOZ-7827-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вићентије Искић, Стража

31.03.2023. године

ROP-LOZ-8308-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Тешић, Лозница

31.03.2023. године

ROP-LOZ-8534-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марина Јовић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-17043-ISAWHA-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Цвијан Ђирђић, Лозница и Мирјана Вукићевић, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6989-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предраг Перић, Лешница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6832-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милутин Трифковић, Лозница

21.03.2023. године

ROP-LOZ-7162-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милојка Николић, Брадић

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-1687-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "A1 Towers Infrastructure" д.о.о., Београд

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-33161-ISAWAH-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубиша Неговановић, Лозница

Датум пријема: 20.03.2023. године, објаве: 21.03.2023. године

ROP-LOZ-5089-ISAWHA-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6325-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6293-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "Електродистрибуција" д.о.о., Београд

17.03.2023. године

ROP-LOZ-6242-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Марина Јовић, Лозница

15.03.2023. године

ROP-LOZ-17043-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Љубиша Неговановић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-5089-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-5404-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Опек" д.о.о, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-10397-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Васо Бошковић, Бања Ковиљача

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-4565-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Антонић, Коренита

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-39817-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

27.02.2023

ROP-LOZ-41766-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Катарина Петровић, Лозница

24.02.2023

ROP-LOZ-16026-ISAWHA-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Катарина из Лознице

24.02.2023

ROP-LOZ-16026-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ђурић Предраг из Воћњака

22.02.2023. године

ROP-LOZ-878-ISAW-7/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сладаковић Верa из Лознице

22.02.2023. године

ROP-LOZ-2678-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Максимовић Момчилo из Грнчаре

14.02.2023. године

ROP-LOZ-127-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Митровић Зоран из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAWHA-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Жељко из Ступнице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-1833-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Максимовић Милорад из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-2413-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Поповић Жељко из Ступнице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-1833-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Зоран Митровић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорица Фрајтовић, Руњани

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-2559-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Томашевић и Јована Томашевић, Ново Село

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-37267-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

06.02.2023. године

ROP-LOZ-40291-ISAWHA-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митар Јевтић, Лозница

Датум пријема: 03.02.2023. године, објаве: 06.02.2023. године

ROP-LOZ-1781-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Самостална каменорезачка радња "Мермери Радић" Драган Радић пр., Мали Зворник

Датум пријема: 03.02.2023. године, објаве: 06.02.2023. године

ROP-LOZ-38717-ISAW-4/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница

Датум пријема: 30.01.2023. године, објаве: 31.01.2023. године

ROP-LOZ-1817-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад и Миланка Јовановић, Лозница

Датум пријема: 30.01.2023. године, објаве: 31.01.2023. године

ROP-LOZ-1212-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Момчило Максимовић, Грнчара

30.01.2023

ROP-LOZ-127-ISAWHA-2/2022

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зорица Фрајтовић, Руњани

27.01.2023

ROP-LOZ-559-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница

27.01.2023

ROP-LOZ-11548-ISAW-3/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зорка Божовић, Лозница

27.01.2023

ROP-LOZ-1434-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Богдановић, Београд

26.01.2023

ROP-LOZ-1086-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Момчило Максимовић, Грнчара

Датум пријема: 25.01.2023. године, објаве: 26.01.2023. године

ROP-LOZ-127-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Аничић, Лозница

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-1129-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-40291-ISAW-2/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сретен Добрић, Лешница

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-37677-ISAW-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Тешић, Лозницa

Датум пријема: 24.01.2023. године, објаве: 25.01.2023. године

ROP-LOZ-194-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Предузеће за путеве "ВАЉЕВО" а.д., Ваљево

18.01.2023. године

ROP-LOZ-41839-ISAW-1/2022

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - подносилац Вера Сладаковић, Лозница

13.01.2023. године

ROP-LOZ-40356-ISAWHA-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Зоран Митровић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-17-ISAW-1/2023

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Младен Гајић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-37898-ISAW-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Горан Томић, Лозница

11.01.2023. године

ROP-LOZ-41830-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Перо Вукић, Лозница

10.01.2023. године

ROP-LOZ-75-ISAW-1/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вера Сладаковић, Лозница

09.01.2023. године

ROP-LOZ-40356-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

09.01.2023. године

ROP-LOZ-41625-ISAW-1/2022

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa

09.01.2023. године

ROP-LOZ-41371-ISAW-1/2022