Локацијски услови

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Локацијски услови - инвеститор Зоран Јовић, Лозница

06.06.2023. године

ROP-LOZ-14406-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Београд

06.06.2023. године

ROP-LOZ-8648-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Радичевић, Осечина

01.06.2023. године

ROP-LOZ-15294-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Добросав Добриловић, Руњани

01.06.2023. године

ROP-LOZ-15073-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "МБ ГАРДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

31.05.2023. године

ROP-LOZ-15101-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Раденко Бојић, Лозница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-14689-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Новка Митровић, Лозница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-13828-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милован Дејановић, Лозница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-13820-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Цвијић, Бања Ковиљача

31.05.2023. године

ROP-LOZ-13642-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Назифа Икановић, Лозница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-13367-LOCH-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Данијела Јокичић, Јадранска Лешница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-12430-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милош Савић, Козјак

31.05.2023. године

ROP-LOZ-19756-LOC-5/2023

Локацијски услови - инвеститор "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница

31.05.2023. године

ROP-LOZ-29441-LOCН-8/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Копривица, Лозница

30.05.2023. године

ROP-LOZ-7175-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Дана Обрадовић, Брезјак

30.05.2023. године

ROP-LOZ-12828-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Зоран Јовић, Лозница

30.05.2023. године

ROP-LOZ-14406-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Мирослав Митровић, Лозница

30.05.2023. године

ROP-LOZ-11589-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Сања Недељковић, Лозница

30.05.2023. године

ROP-LOZ-14643-LOC-1/2023

Локацијски услови - није могуће дозволити изградњу - Јована Цвијановић, Лозница

30.05.2023. године

ROP-LOZ-15185-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "Термовент" д.о.о., Ужице

30.05.2023. године

ROP-LOZ-828-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Никола Михаиловић, Лозница

25.05.2023. године

ROP-LOZ-11538-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Лозница-гас" д.о.о., Лозница

25.05.2023. године

ROP-LOZ-11375-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога за даље поступање по истом - Ана Матић, Лешница

24.05.2023. године

ROP-LOZ-12506-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Радичевић из Осечине

23.05.2023. године

ROP-LOZ-12839-LOCН-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Бора Павловића из Лознице

23.05.2023. године

ROP-LOZ-9672-LOCН-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Славица Ђукић из Л. Шора

23.05.2023. године

ROP-LOZ-13552-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор СЗТР "ЛОДИК" Крсмановић Милан пр, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-7953-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгана Полић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-369-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Бојана Красавчић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-11929-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Миодраг Љубинковић, Руњани

19.05.2023. године

ROP-LOZ-17163-LOCA-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Данијела Јокичић, Јадранска Лешница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-12885-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Ана Гајић, Лозница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-28427-LOCA-11/2023

Локацијски услови - инвеститор Стефан Нешић, Завлака

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-6796-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-8565-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Арсен Илић, Милина

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-11217-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Перица Тадић, Лозница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-10707-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "TOMNIX" д.о.о., Београд

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-9570-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Предраг Перић, Лешница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-6832-LOCH-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Град Лозница

Датум пријема: 18.05.2023. године, објаве: 19.05.2023. године

ROP-LOZ-36415-LOCH-4/2023

Локацијски услови - инвеститор "Телеком Србија" а.д., Београд

17.05.2023. године

ROP-LOZ-40804-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Зоран Јањић, Лозница

17.05.2023. године

ROP-LOZ-9908-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - подносилац Драган Радичевић, Осечина

17.05.2023. године

ROP-LOZ-13839-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Дејан Цветковић, Брњац

17.05.2023. године

ROP-LOZ-10526-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Споменка Вуксановић, Лозница

17.05.2023. године

ROP-LOZ-29636-LOC-5/2023

Локацијски услови - инвеститор Милан Којић, Вољевци, Мали Зворник

17.05.2023. године

ROP-LOZ-10856-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славица Илић, Лозница

16.05.2023. године

ROP-LOZ-9902-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славица Антић ПР изградња зграда и завршни радови у грађевинарству "АНТИЋ НОВОГРАДЊА", Лозница

12.05.2023. године

ROP-LOZ-8174-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Славица Антић ПР изградња зграда и завршни радови у грађевинарству "АНТИЋ НОВОГРАДЊА", Лозница

12.05.2023. године

ROP-LOZ-8178-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Гордана Ракић, Лозница

10.05.2023. године

ROP-LOZ-5812-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Гордана Ракић, Лозница

10.05.2023. године

ROP-LOZ-8348-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Јелена Јосиповић, Лозница

10.05.2023. године

ROP-LOZ-12264-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Смиља Јокић, Доња Борина

09.05.2023. године

ROP-LOZ-9416-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница

09.05.2023. године

ROP-LOZ-12766-LOCA-7/2023

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

09.05.2023. године

ROP-LOZ-9762-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Филиповић, Брњац

08.05.2023. године

ROP-LOZ-8668-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу - подносилац Светомир Аксентијевић, Дворска

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године

ROP-LOZ-73-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Миленко Станковић, Липнички Шор

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године

ROP-LOZ-12506-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године

ROP-LOZ-41802-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу - подносилац Мирослав Митровић, Лозница

Датум пријема: 03.05.2023. године, објаве: 04.05.2023. године

ROP-LOZ-11589-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу (ИДР) - подносилац СЗТР ''Лодик'' Крсмановић Милан Пр из Лознице

03.05.2023. године

ROP-LOZ-7953-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу (ИДР) - подносилац ''ДОМИС ГРАДЊА'' ДОО из Београда

03.05.2023. године

ROP-LOZ-8648-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у идејном решењу (ИДР) - подносилац Смиљa Јокић из Доње Борине

03.05.2023. године

ROP-LOZ-9416-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милован Јовановић из Лознице

03.05.2023. године

ROP-LOZ-918-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Лазар Васиљевић из Читлука

03.05.2023. године

ROP-LOZ-5338-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Споменка Вуксановић из Лознице

03.05.2023. године

ROP-LOZ-29636-LOC-4/2023

Локацијски услови - инвеститор Радивојe Гвозденовић из Великог Села

03.05.2023. године

ROP-LOZ-7408-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Јелене Савић из Швајцарске

03.05.2023. године

ROP-LOZ-8237-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милка Алимановић из Бање Ковиљаче

03.05.2023. године

ROP-LOZ-9265-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Мирослав Јованић, Клупци

03.05.2023. године

ROP-LOZ-11263-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ''ДОМИС ГРАДЊА'' ДОО из Београда

03.05.2023. године

ROP-LOZ-30038-LOCH-7/2023

Локацијски услови - инвеститор ''Estate Glory'' д.о.о., Бања Ковиљача

03.05.2023. године

ROP-LOZ-11106-LOCA-9/23

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Никола Михаиловић, Лозница

Датум пријема: 27.04.2023. године, објаве: 28.04.2023. године

ROP-LOZ-11538-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Лозница-Гас" д.о.о., Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-11375-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милан Копривица, Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-7175-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Вићентије Искић, Стража

25.04.2023. године

ROP-LOZ-8308-LOC-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Гордана Ракић, Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-11052-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милош Савић, Козјак

24.04.2023. године

ROP-LOZ-19756-LOCA-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Михаило Сокић, Лозница

24.04.2023. године

ROP-LOZ-5754-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев из формалних разлога - подносилац Владан Максимовић, Руњани

24.04.2023. године

ROP-LOZ-10112-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Слободанка Мијовић, Лозница

24.04.2023. године

ROP-LOZ-9266-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Стефан Нешић, Завлака

24.04.2023. године

ROP-LOZ-6796-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Гордана Ракић, Лозница

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-8348-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница

Датум пријема: 19.04.2023. године, објаве: 20.04.2023. године

ROP-LOZ-29441-LOC-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Филиповић, Брњац

07.04.2023. године

ROP-LOZ-9266-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Слободанка Мијовић, Јелав

07.04.2023. године

ROP-LOZ-9266-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Сања и Павле Вујић, Ступница

06.04.2023. године

ROP-LOZ-5057-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Јован Перић, Лозница

06.04.2023. године

ROP-LOZ-2540-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ЈП "Водовод и канализација", Лозница

06.04.2023. године

ROP-LOZ-8565-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Иван Јовић, Шор

06.04.2023. године

ROP-LOZ-6084-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Александар Продановић, Лозница

06.04.2023. године

ROP-LOZ-6666-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Неђељко Миловановић, Горње Недељице

05.04.2023. године

ROP-LOZ-8906-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Предраг Перић, Лозница

04.04.2023. године

ROP-LOZ-6832-LOC-2/2023

Локацијски услови којим није могуће одобрити изградњу према поднетом захтеву - подносилац Марко Митровић, Лозница

04.04.2023. године

ROP-LOZ-8749-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ГП "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

03.04.2023. године

ROP-LOZ-7490-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ

03.04.2023. године

ROP-LOZ-28956-LOCA-3/2023

Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ

03.04.2023. године

ROP-LOZ-40056-LOCA-28/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Слађан Јосић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7449-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Стојан Ранковић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-39219-LOCH-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Веселин Марковић, Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Саша Арнаутовић, Јадранска Лешница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5978-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Светомир Аксентијевић, Дворска, Крупањ

24.03.2023. године

ROP-LOZ-73-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Николић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1726-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5019-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ДОМИС ГРАДЊА" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-30038-LOC-6/2023

Локацијски услови - инвеститор Никола Поповић, Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-1481-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

24.03.2023. године

ROP-LOZ-11106-LOCAH-8/2022

Локацијски услови - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

24.03.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOC-3/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

24.03.2023. године

ROP-LOZ-5019-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Стефан Нешић, Завлака

23.03.2023. године

ROP-LOZ-6796-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев за издавање локацијских услова - подносилац Град Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-36416-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Пантић, Коренита

23.03.2023. године

ROP-LOZ-4849-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOCH-4/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Милан Копривица, Лозница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-7175-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Иван Јовић, Шор

20.03.2023. године

ROP-LOZ-6084-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Михаило Сокић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-5754-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев за измену локацијских услова - подносилац "ЕУРОШПЕД-КОМЕРЦ" д.о.о., Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-13266-LOCH-30/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Саша Јанковић, Ново Село

20.03.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Љиљана Јовановић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-43954-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

Датум пријема: 16.03.2023. године, објаве: 17.03.2023. године

ROP-LOZ-3666-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Данијел Полић, Липнички Шор

10.03.2023. године

ROP-LOZ-5263-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Биљана Јовановић, Лозница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-1778-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Алекса Бркић, Липница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-3190-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Гордана и Зоран Старчевић, Београд

08.03.2023. године

ROP-LOZ-2761-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Тамара Ковачевић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1341-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Миладин Милић, Бања Ковиљача

06.03.2023. године

ROP-LOZ-2417-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Ђорђе Петровић, Мали Зворник

06.03.2023. године

ROP-LOZ-426-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Веселин Марковић, Београд

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Термовент" д.о.о., Ужице

06.03.2023. године

ROP-LOZ-828-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Васо Бошковић, Бања Ковиљача

06.03.2023. године

ROP-LOZ-39989-LOC-3/2023

Локацијски услови - инвеститор Никола Поповић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1478-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор "ЛОРЕНАПРОМ" д.о.о., Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1707-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Милојка Николић, Брадић

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1687-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-LOCAH-6/2023

Локацијски услови - инвеститор Веселин Марковић, Београд

06.03.2023. године

ROP-LOZ-1977-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Саша Јанковић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-4992-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић, Лозница

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгана Полић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-369-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Љубиша Драгић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-1591-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Драгољуб Николић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-1726-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "ESTATE GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача

01.03.2023. године

ROP-LOZ-11106-LOCA-7/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Градекс" доо, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Милован Јовановић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-918-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац ГП "РАДИНГ" вл. Илија Радишић

27.02.2023. године

ROP-LOZ-21921-LOC-13/2023

Локацијски услови - инвеститор Горан Виторовић из Лознице

21.02.2023. године

ROP-LOZ-227-LOCH-2/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Александар Тешић из Лознице

10.02.2023. године

ROP-LOZ-2639-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Перкo Ђаловић из Шапца

10.02.2023. године

ROP-LOZ-41867-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Лукића из Београда

10.02.2023. године

ROP-LOZ-40821-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Душан Митрић, Лозница

Датум пријема: 08.02.2023. године, објаве: 09.02.2023. године

ROP-LOZ-20079-LOCA-15/2022

Локацијски услови - инвеститор ГП "ГРАМАКС ПГП" д.о.о., Крупањ

07.02.2023. године

ROP-LOZ-32376-LOC-3/2022

Решење којим се обуставља поступак због одустанка од захтева - Милан Рисојевић, Лешница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-36939-PCA-3/2022

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39376-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор О.Ш. "Јован Цвијић", Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39104-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Верица Хопс, Тршић

07.02.2023. године

ROP-LOZ-39853-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев - подносилац Град Лозница

07.02.2023. године

ROP-LOZ-36415-LOCH-2/2022

Локацијски услови - инвеститор Споменка Вуксановић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-29636-LOCH-3/2022

Локацијски услови - инвеститор Милојка Пантић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-41385-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац "Електродистрибуција Србије" д.о.о., Београд

01.02.2023. године

ROP-LOZ-604-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драгана Полић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-369-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Вера Сладаковић, Лозница

01.02.2023. године

ROP-LOZ-482-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Бранко Томашевић, Ново Село

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-37267-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Гајић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41784-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Панић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-39159-LOCH-2/2023

Локацијски услови - инвеститор Драган Сремчевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41861-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Момчило Ђурђевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-300-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41766-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Термовент" д.о.о., Ужице

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-828-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Ђорђе Петровић, Мали Зворник

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-426-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Тамара Ковачевић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1341-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Поповић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1478-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Никола Поповић, Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-1481-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац Васо Бошковић, Бања Ковиљача

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-39989-LOCH-2/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Градекс" д.о.о., Лозница

31.01.2023. године, објаве: 01.02.2023. године

ROP-LOZ-41126-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у Идејном решењу - подносилац "Телеком Србија" а.д., Лозница

31.01.2023. године

ROP-LOZ-40804-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Марко Петровић, Лозница

30.01.2023. године

ROP-LOZ-31141-LOCH-3/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Перко Ђаловић, Шабац

16.01.2023. године

ROP-LOZ-41867-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Љубиша Неговановић, Лозница

16.01.2023. године

ROP-LOZ-41846-LOC-1/2023

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Љиљана Поповић и Горан Виторовић, Лозница

16.01.2023. године

ROP-LOZ-227-LOC-1/2023

Локацијски услови - инвеститор Електродистрибуција Србије д.о.о., Београд

10.01.2023. године

ROP-LOZ-40291-LOC-1/2022

Локацијски услови - инвеститор Војислав Петровић, Шабац

09.01.2023. године

ROP-LOZ-25030-LOC-3/2022

Локацијски услови - инвеститор Бранко Давидовић, Лозница

09.01.2023. године

ROP-LOZ-39479-LOC-1/2022

Закључак којим се одбацује захтев због недостатака у садржини достављеног Идејног решења за даље поступање по истом - подносилац Драган Лукић, Звездара-Београд

09.01.2023. године

ROP-LOZ-40821-LOC-1/2022