Грађевинске дозволе

Назив документа

Датум пријема и објаве

Број

Документ

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Арсенић, Лозница

07.06.2023. године

ROP-LOZ-3196-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. изградња зграда и завршни радови у грађевинарству "АНТИЋ НОВОГРАДЊА", Лозница

06.06.2023. године

ROP-LOZ-8174-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славица Антић пр. "Изградња зграда и завршни радови у грађевинарству Антић новоградња", Лозница

0606.2023. године

ROP-LOZ-8178-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд и Драган Баћић, Лозница

02.06.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPIH-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Јовановић, Цикоте и Ибољка Јовановић, Мужља, Зрењанин

02.06.2023. године

ROP-LOZ-15450-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Неђељко Миловановић, Горње Недељице

01.06.2023. године

ROP-LOZ-8906-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миливој Јездић, Шабац

01.06.2023. године

ROP-LOZ-37406-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим Ло-градња" д.о.о., Лозница

29.05.2023. године

ROP-LOZ-27864-CPI-5/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МВМ РАД" д.о.о., Лозница

24.05.2023. године

ROP-LOZ-6458-CPA-18/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

24.05.2023. године

ROP-LOZ-3568-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Михаило Антонић из Бање Ковиљаче

23.05.2023. године

ROP-LOZ-40170-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Лазар Васиљевић и Винка Васиљевић, Читлук, Мали Зворник

19.05.2023. године

ROP-LOZ-5338-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Предузеће "Домис градња" д.о.о., Београд и Драган Баћић, Лозница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-30038-CPI-8/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Бранко Станковић, Јадранска Лешница и Аксентије Скорић, Јадранска Лешница

19.05.2023. године

ROP-LOZ-28406-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ

16.05.2023. године

ROP-LOZ-28956-CPI-4/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Веселин Марковић, Београд

16.05.2023. године

ROP-LOZ-1977-CPI-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "МБ-ГРАДЊА 2018" д.о.о., Бања Ковиљача

15.05.2023. године

ROP-LOZ-14470-CPA-7/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Вера Хопс, Тршић

12.05.2023. године

ROP-LOZ-39853-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Љубомир Костић, Лозничко Поље

11.05.2023. године

ROP-LOZ-7231-CPI-2/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-2540-CPI-3/2023 од 26.04.2023. године

11.05.2023. године

ROP-LOZ-2540-TECCORA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јелена Савић, Швајцарска

Датум пријема: 05.05.2023. године, објаве: 08.05.2023. године. године

ROP-LOZ-8237-CPIH-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јован Перић, Лозница

Датум пријема: 27.04.2023. године, објаве: 28.04.2023. године. године

ROP-LOZ-2540-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

Датум пријема: 27.04.2023. године, објаве: 28.04.2023. године. године

ROP-LOZ-40554-CPAH-16/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Драгица Васић Мрђен, Лозница

26.04.2023. године

ROP-LOZ-37596-CPA-7/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Панић, Лозница

25.04.2023. године

ROP-LOZ-7184-CPIH-2/2023

Решење о издавању привремене грађевинске дозволе - инвеститор Република Србија, ЈП "Путеви Србије"

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-31737-TCPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Светомир Аксентијевић, Дворска, Крупањ

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-73-CPI-3/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Жељко Милошевић, Лозница

Датум пријема: 21.04.2023. године, објаве: 24.04.2023. године

ROP-LOZ-31039-CPA-20/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Перко Ђаловић, Горња Врањска

20.04.2023. године

ROP-LOZ-41867-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "Guglic" д.о.о., Башчелуци

20.04.2023. године

ROP-LOZ-37105-CPI-5/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-14801-CPA-15/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Јелена Симоновић, Лозница и Љубинка Крсмановић, Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-40554-CPA-13/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститори Зоран Гавриловић, Лозница и Данијела Хрвач, Лозница

20.04.2023. године

ROP-LOZ-36537-CPA-14/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Бранко и Драгана Пантић, Коренита

20.04.2023. године

ROP-LOZ-4849-CPI-2/2023

Решење о измени Решења о грађевинској дозволи - инвеститор Стефан Маринковић, Липнички Шор, Липнички Шор

12.04.2023. године

ROP-LOZ-16354-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Стојан Ранковић, Лозница и Момчило Станковић, Липнички Шор

10.04.2023. године

ROP-LOZ-9237-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Миладин и Божана Милић, Бања Ковиљача

10.04.2023. године

ROP-LOZ-2417-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Ђорђе Петровић, Мали Зворник

10.04.2023. године

ROP-LOZ-426-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница

05.04.2023. године

ROP-LOZ-6192-CPA-11/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранко Давидовић, Лозница

05.04.2023. године

ROP-LOZ-39479-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Гордана и Зоран Старчевић, Београд

04.04.2023. године

ROP-LOZ-2761-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Павле Вујић и Сандра Вујић, Ступница

31.03.2023. године

ROP-LOZ-5057-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу и промет "ИНТЕР-ИНВЕСТ" д.о.о., Лозница

30.03.2023. године

ROP-LOZ-7626-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Алекса Бркић, Липница

30.03.2023. године

ROP-LOZ-8010-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славиша Миловановић, Ступница

Датум пријема: 28.03.2023. године, објаве: 29.03.2023. године

ROP-LOZ-3666-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "GUGLIC" д.о.о., Башчелуци, Лозница

Датум пријема: 28.03.2023. године, објаве: 29.03.2023. године

ROP-LOZ-37605-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Лукић, Београд

27.03.2023. године

ROP-LOZ-40821-CPI-3/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Драган Панић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7184-CPI-1/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марко Петровић, Лозница

27.03.2023. године

ROP-LOZ-7443-CPI-1/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор МАРКО ПЕТРОВИЋ ПР Дестилерија за производњу ракије "МВП Дестилерија", Лешница

23.03.2023. године

ROP-LOZ-38684-CPA-6/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Горан и Бранко Виторовић, Лозница

20.03.2023. године

ROP-LOZ-227-CPIH-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Бранко Ђурђевић, Лозница

17.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPIH-9/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносиоци Ана и Драган Сремчевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-41861-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац Бранко Ђурђевић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-32401-CPI-7/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Душан Митрић, Лозница

14.03.2023. године

ROP-LOZ-20079-CPA-16/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Драган Гајић, Плоча, Лозница

13.03.2023. године

ROP-LOZ-41784-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14801-CPA-11/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милена Ранковић, Лозница

10.03.2023. године

ROP-LOZ-14774-CPI-2/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "ЂУКИЋ" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-2603-CPA-6/2023

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница

09.03.2023. године

ROP-LOZ-6458-CPA-12/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Јелена и Марко Николић, Лозница

08.03.2023. године

ROP-LOZ-12576-CPI-2/2022

Решење о измени Решњења о грађевинској дозволи - инвеститор Јасмина Обрадовић, Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-4583-CPA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "МИС НОВА СТОЛАРИЈА" д.о.о., Лозница

06.03.2023. године

ROP-LOZ-7486-CPA-10/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Мирјана и Миленко Танацковић, Липнички Шор

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-39131-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Чедо Петровић, Доње Недељице

Датум пријема: 03.03.2023. године, објаве: 06.03.2023. године

ROP-LOZ-23278-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Јована Васиљевић, Лозница

03.03.2023. године

ROP-LOZ-300-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојка Пантић, Лозница

02.03.2023. године

ROP-LOZ-41385-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Раденко Стефановић и Милка Стефановић, Крупањ

01.03.2023. године

ROP-LOZ-26057-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Грађевинско предузеће "ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Бања Ковиљача

01.03.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPIH-5/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститори Драгослав Аврамови, Лозница, и Златко Перчић, Лозница

01.03.2023. године

ROP-LOZ-38551-CPA-18/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Зоран Стефановић, Лозничко Поље

27.02.2023. године

ROP-LOZ-12520-CPIH-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Милутин (Славољуб) Илић

24.02.2023. године

ROP-LOZ-43522-CPA-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милојe (Милутин) Бурмазовић, Цикоте

21.02.2023. године

ROP-LOZ-27172-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор „GUGLIC“ д.о.о. Башчелуци

20.02.2023. године

ROP-LOZ-37612-CPIH-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Цвјеткo Манојловић из Лозница

17.02.2023. године

ROP-LOZ-39602-CPI-2/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Грађевинско пред. „ПЕЈАК - ТИМ ЛО ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Ковиљача

17.02.2023. године

ROP-LOZ-17354-CPI-4/2023

Решење о исправци решења Градске управе Града Лознице

14.02.2023. године

ROP-LOZ-3810-TECCORA-5/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Маријанa  Максимовић и Милан Максимовића из Грнчаре

10.02.2023. године

ROP-LOZ-11512-CPA-12/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница

09.02.2023. године

ROP-LOZ-35286-CPAH-26/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Славољуб Савић, Козјак

07.02.2023. године

ROP-LOZ-30420-CPA-3/2023

Решење о измени грађевинске дозволе - инвеститор Грађевинско предузеће "GRAMAX PGP" д.о.о., Крупањ

Датум пријема: 26.01.2022. године, објаве: 27.01.2022. године

ROP-LOZ-40056-CPA-25/2023

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - подносилац "YANDEX"  д.о.о., Башчелуци

26.01.2023. године

ROP-LOZ-37612-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Небојша Јанковић, Клупци, Лозница

26.01.2023. године

ROP-LOZ-3810-CPI-4/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Милисав Старчевић, Лозница

26.01.2023. године

ROP-LOZ-43522-CPI-3/2023

Решење о исправци Решења о грађевинској дозволи број ROP-LOZ-36339-CPI-5/2021, заводни број 351-530/2021-V од 24.05.2021. године

23.01.2023. године

ROP-LOZ-36339-TECCORO-9/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Миломир Ковачевић, Лозница

23.01.2023. године

ROP-LOZ-2800-CPI-3/2023

Решење о грађевинској дозволи - измена - инвеститор Друштво за производњу, прераду и промет "Nelly" д.о.о., Лозница

20.01.2023. године

ROP-LOZ-30340-CPA-23/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Небојша Митровић, Лозница

20.01.2023. године

ROP-LOZ-30340-CPI-2/2023

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор "ECOMET RECIKLAŽA" д.о.о., Лозница

06.01.2023. године

ROP-LOZ-5133-CPIH-4/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Славка Драгићевић, Лешница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-17008-CPIH-5/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститор Марија Стојановић, Неготин

04.01.2023. године

ROP-LOZ-27532-CPIH-3/2022

Решење о грађевинској дозволи - инвеститори Љиљана Николић, Ступница, и Бранко Николић, Лозница

04.01.2023. године

ROP-LOZ-29853-CPI-2/2022