Одштампај
Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита Јадарит


Текстуални део

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита "Јадарит"
   .pdf
      
Графички део
 
Рефералне карте
    
 
Посебна намена простора - реферална карта број 1.   .pdf
 
Мрежа насеља и инфраструктурни системи - реферална карта број 2.   .pdf
 
Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара - реферална карта број 3.   .pdf
 
Спровођење просторног плана - реферална карта број 4.   .pdf
 
Тематске карте
    
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 1-1
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 1-2   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 1-3
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 2-1
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 2-2
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 3-1
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 3-2
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 3-3
   .pdf
 
Детаљна регулациона разрада са елементима спровођења - лист 4
   .pdf