Одштампај
ПДР Нова улица (Луке Стевића) Бања Ковиљача

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).

Текстуални део

Текстуални део - ПДР Нова улица (Луке Стевића) Бања Ковиљача
   .pdf
      
Графички део

Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - План намене површина
   .pdf

План ЕЕ и ТТ инфраструктуре   .pdf

План хидротехничке инфраструктуре   .pdf

План гасоводне мреже
   .pdf

План површина јавне намене
   .pdf

Постојеће стање - власнички статус земљишта
   .pdf

Обухват плана .dwg
 |.pdf

План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf

План намене површина    .pdf

План препарцелације   .pdf

Намена површина - постојеће стање
   .pdf

План саобраћаја и регулације
   .pdf