Одштампај
ПДР Нова и улица Војводе Степе - Бања Ковиљача

* линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx, .dwg,...).

Текстуални део

Текст нацрта улице Војводе Степе, Бања Ковиљача
   .pdf
      
Графички део

Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - план намене површина
   
.pdf

Извод из ПГР за насељено место Бања Ковиљача - план саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf

Намена површина - постојеће стање
   .pdf

Обухват плана
 .dwg
 |.pdf

План ЕЕ и ТТ инфраструктуре
   .pdf

План гасоводне мреже
   .pdf

План хидротехничке инфраструктуре
   .pdf

План намене површина
   .pdf

План површина јавне намене
   .pdf

План препарцелације јавних површина
   .pdf

План саобраћаја, регулације и нивелације
   .pdf