Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2015. година

 

* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак о спајању захтева "Интер-Инвест" и "Електросрбије" д.о.о. Краљево .pdf
 Број: 351-39/2015-V и 351-1202/2014-V  
 Датум: 05.03.2015. године  
    
-
Закључак захтева Марковић Видоје
 .pdf
 Датум: 19.03.2015. године
  
    

Закључак захтева Равњак Ђорђе  .pdf
 Датум: 19.03.2015. године  
    
– 
Решење захтева Сандић Славиша
 .pdf
 Датум: 12.03.2015. године  
    

Закључак којим се захтев Тешић Саве одбацује као непотпун
 .pdf
 Број: 351-34/2015-V  
 Датум: 23.03.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Саво Тешић, Брезјак  .pdf
 Број: 351-52/2015-V  
 Датум: 25.03.2015. године  
    

Решење - ЈП "Електросрбија" Краљево "Електродистрибуција" Лозница
 .pdf
 Број: 351-1202/2014-V и 351-39/2015-V  
 Датум: 30.03.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Видоје Марковић, Лозница .pdf
 Број: 351-54/2015-V  
 Датум: 01.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије" РЈ ПС "Шабац", Шабац  .pdf
 Број: 351-55/2015-V  
 Датум: 03.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: 351-64/2015-V  
 Датум: 16.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор ЈП "Електросрбија" Краљево "Електродистрибуција" Лозница .pdf
 Број: 351-70/2015-V  
 Датум: 16.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Славиша Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-68/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Г.П. "Еуроимпекс" д.о.о. Лозница .pdf
 Број: 351-63/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Друштво за производњу, промет и услуге "Еурошпед-Комерц" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-66/2015-V  
 Датум: 20.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електроподриње Лозница
 .pdf
 Број: 351-82/2015-V  
 Датум: 23.04.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Планекс - Промет" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-86/2015-V
  
 Датум: 24.04.2015. године
  
    
Решење о одобравању извођења радова - "Пејак Хандел" д.о.о , Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-80/2015-V 
  
 Датум: 24.04.2015. године 
  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Панић Предраг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-81/2015-V  
  
 Датум: 24.04.2015. године  
  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Илија Лазаревић, Змињак
 .pdf
 Број: 351-88/2015-V
  
 Датум: 29.04.2015. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-90/2015-V
  
 Датум: 29.04.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Остојић, Јелав
 .pdf
 Број: 351-94/2015-V   
 Датум: 04.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђорђе Равњак, Лешница
 .pdf
 Број: 351-95/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко и Драгица Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-97/2015-V  
 Датум: 06.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 351-105/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево" Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-106/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Кадињача" Лозница
 .pdf
 Број: 351-107/2015-V  
 Датум: 15.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево" Електродистрибуција Лозница  .pdf
 Број: 351-114/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Боривоје Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-112/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-117/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел, Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-118/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Раденко и Миленија Перић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-113/2015-V  
 Датум: 25.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-119/2015-V  
 Датум: 26.05.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Верица Маркишић, Београд
 .pdf
 Број: 351-122/2015-V  
 Датум: 26.05.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Град Лозница, Градска управа
 .pdf
 Број: 351-133/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Град Лозница, Градска управа .pdf
 Број: 351-134/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Милисав Јевтић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-129/2015-V  
 Датум: 01.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 351-128/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - "Планекс промет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-125/2015-V  
 Датум: 02.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раденко Перић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-135/2015-V  
 Датум: 09.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Анка Сакић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-145/2015-V  
 Датум: 11.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Петар Екмешчић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-148/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгојла Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-155/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радивоје Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-157/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-151/2015-V  
 Датум: 16.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марија Радић Баћић и Драган Радић, Лозница .pdf
 Број: 351-158/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-152/2015-V  
 Датум: 17.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - Центар за културу "Вук Караџић" Лозница
 .pdf
 Број: 351-161/2015-V  
 Датум: 24.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-159/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-160/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Терзић, Цикоте
 .pdf
 Број: 351-175/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-169/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-168/2015-V  
 Датум: 25.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Кузмановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-170/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-171/2015-V  
 Датум: 26.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор СТР "НИН" Лозница
 .pdf
 Број: 351-178/2015-V  
 Датум: 30.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Планекс-Промет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-181/2015-V  
 Датум: 30.06.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Puric Petr Pieree, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: 351-188/2015-V  
 Датум: 01.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија" Краљево, Електродистрибуција Лозница .pdf
 Број: 351-187/2015-V  
 Датум: 02.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: 351-192/2015-V  
 Датум: 03.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Божо Милошевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-203/2015-V  
 Датум: 06.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-204/2015-V  
 Датум: 08.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Снежана Станковић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-210/2015-V  
 Датум: 09.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Тејић, Коренита
 .pdf
 Број: 351-209/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгојло Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-212/2015-V  
 Датум: 13.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет Драган Саватић "Ћојин" КД Лешница  .pdf
 Број: 351-233/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-240/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "SWISSECO PELLET" д.о.о. Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-237/2015-V  
 Датум: 20.07.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Петар Екмешчић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-238/2015-V  
 Датум: 23.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петар Екмешчић, Лозница .pdf
 Број: 351-238/2015-V  
 Датум: 17.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-249/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Електросрбија Краљево", Електродистрибуција Лозница
 .pdf
 Број: 351-245/2015-V  
 Датум: 24.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Радмила Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-251/2015-V  
 Датум: 28.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-248/2015-V  
 Датум: 28.07.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: 351-255/2015-V  
 Датум: 31.07.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Којић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-262/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-263/2015-V  
 Датум: 06.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-283/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранимир Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: 351-265/2015-V  
 Датум: 07.08.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Ранко Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-288/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се обуставља поступак - захтев Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-286/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-274/2015-V  
 Датум: 10.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-281/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-282/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Ћираковић, Стража
 .pdf
 Број: 351-273/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "GREEN IDEA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: 351-276/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радмила Филиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-287/2015-V  
 Датум: 12.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Љиљана Будимир, Земун и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-299/2015-V  
 Датум: 14.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-304/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-296/2015-V  
 Датум: 19.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Тања Станишић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-298/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Пошта Србије"
 .pdf
 Број: 351-305/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-311/2015-V  
 Датум: 20.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Марковић, Руњани
 .pdf
 Број: 351-309/2015-V  
 Датум: 21.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Митровић, Слатина
 .pdf
 Број: 351-316/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ "Руњани" .pdf
 Број: 351-318/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владо Николић, Горња Бадања
 .pdf
 Број: 351-317/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тања Станишић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-321/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Влатка Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: 351-320/2015-V  
 Датум: 24.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Ристивојевић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-325/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Градекс" Лозница
 .pdf
 Број: 351-330/2015-V  
 Датум: 27.08.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Велком" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-331/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Новитет" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-340/2015-V  
 Датум: 04.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-341/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Бање Ковиљаче", Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-344/2015-V  
 Датум: 08.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-347/2015-V  
 Датум: 09.09.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-342/2015-V  
 Датум: 09.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-357/2015-V  
 Датум: 14.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-349/2015-V  
 Датум: 15.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-359/2015-V  
 Датум: 16.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Гаврић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-366/2015-V  
 Датум: 18.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љиљана Будимир и Звонимир Јовичић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-377/2015-V  
 Датум: 25.09.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владо Јовановић, Руњани  .pdf
 Број: 351-375/2015-V  
 Датум: 30.09.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП " Дирекција ѕа управљање и развој Бање Ковиљаче" Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-368/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Весна Херберт, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-378/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миодраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-379/2015-V  
 Датум: 01.10.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Велком" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-397/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Тодоровић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: 351-401/2015-V  
 Датум: 02.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-400/2015-V  
 Датум: 06.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-390/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-391/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - СЗР "Инжињеринг", Лозница
 .pdf
 Број: 351-392/2015-V  
 Датум: 07.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-383/2015-V  
 Датум: 08.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-385/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-386/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-387/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-388/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-393/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: 351-394/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Светлана, Биљана и Љиљана Поповић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-405/2015-V  
 Датум: 09.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миша Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-410/2015-V  
 Датум: 12.10.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-399/2015-V  
 Датум: 15.10.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Градекс" д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: 351-380/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-421/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница
 .pdf
 Број: 351-422/2015-V  
 Датум: 16.10.2015. године  
    

 Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-424/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    
Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница .pdf
 Број: 351-425/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава пренамена пословног простора - СЗР АБ Инжењеринг, Лозница
 .pdf
 Број: 351-426/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Трифуновић Миодраг, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-427/2015-V
  
 Датум: 20.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-431/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача 
 .pdf
 Број: 351-432/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача  
 .pdf
 Број: 351-433/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача   
 .pdf
 Број: 351-434/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - "Пејак Хандел" доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-435/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Поповић Светлане, Биљане и Љиљане, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-423/2015-V
  
 Датум: 22.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Ђаковић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: 351-440/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава изградња - Ђаковић Милан, Лозница  .pdf
 Број: 351-428/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се  одбија захтев - Митровић Мише, Лозница
 .pdf
 Број: 351-429/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава реконструкција - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-430/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-446/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Станојевић Милана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-442/2015-V
  
 Датум: 26.10.2015. године
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - ОДС "ЕПС Дистрибуција" доо, Београд  .pdf
 Број: 351-447/2015-V   
 Датум: 28.10.2015. године   
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Алексић Зорана, Лозница 
 .pdf
 Број: 351-444/2015-V 
  
 Датум: 28.10.2015. године 
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Алексић Зорана, Лозница  
 .pdf
 Број: 351-445/2015-V  
  
 Датум: 28.10.2015. године  
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Пејак Хандел доо, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: 351-461/2015-V     
 Датум: 29.10.2015. године   
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Месна заједница Црногора, Лозница  .pdf
 Број: 351-443/2015-V 
  
 Датум: 29.10.2015. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђаковић Милана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-415/2015-V  
  
 Датум: 29.10.2015. године   
  
    
Закључак којим се прекида поступак - Станчић Марице, Лозница
 .pdf
 Број: 351-419/2015-V   
  
 Датум: 29.10.2015. године    
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Алексић Зорану, Лознице 
 .pdf
 Број: 351-473/2015-V    
  
 Датум: 04.11.2015. године     
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Алексић Зорану, Лознице   .pdf
 Број: 351-474/2015-V     
  
 Датум: 04.11.2015. године      
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - "Специјална болница за рехабилитацију", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-462/2015-V      
  
 Датум: 09.11.2015. године       
  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Живановић Горана, Лозница
 .pdf
 Број: 351-476/2015-V       
  
 Датум: 12.11.2015. године   
  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - Ћираковић Милорад, Стража
 .pdf
 Број: 351-478/2015-V  
  
 Датум: 12.11.2015. године   
  
    
Решење којим се одобрава извођење радова - Ристивојевић (Живко) Зоран, Лозница  .pdf
 Број: 351-481/2015-V  
 Датум: 16.11.2015. године    
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-492/2015-V  
 Датум: 23.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-493/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Милевка Кривошић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-490/2015-V  
 Датум: 25.11.2015. године  
    

Решење којим се одобрава извођење радова - инвеститор Горан Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-495/2015-V  
 Датум: 24.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-496/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-508/2015-V  
 Датум: 30.11.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-504/2015-V  
 Датум: 02.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Београд
 .pdf
 Број: 351-507/2015-V  
 Датум: 04.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Малешевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-501/2015-V  
 Датум: 04.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-498/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Град" Лозница .pdf
 Број: 351-511/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Радован Тешић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-515/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Дирекција за управљање и развој Банје Ковиљаче", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: 351-517/2015-V  
 Датум: 09.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: 351-517/2015-V  
 Датум: 11.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Станојевић, Лозница  .pdf
 Број: 351-524/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-552/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-539/2015-V  
 Датум: 28.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-537/2015-V  
 Датум: 29.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "VIP Mibile" доо, Нови Београд
 .pdf
 Број: 351-547/2015-V  
 Датум: 31.12.2015. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија, ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: 351-544/2015-V  
 Датум: 31.12.2015. године  

 

Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...