Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2021. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.

** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38545-ISAW-1/2020   
 Датум пријема и објаве: 04.01.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - СЗТР "Лодик", Крсмановић Милан пр., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37322-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 04.01.2021. године, објаве: 05.01.2021. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5244-ISAWHA-5/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Пајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34112-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21526-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница - Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30838-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "HOMNET" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1077-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-1508-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.01.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2712-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2822-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2926-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Зоран Ковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2791-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драгорад Старчевић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3879-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35267-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.02.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3908-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Лакић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4255-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4313-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35267-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4688-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3908-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25660-ISAWА-6/2021  
 Датум пријема: 04.03.2021. године, објаве: 05.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5015-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29185-ISAW-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милена Митровић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5201-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Иван Гаврилин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4187-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 11.03.2021. године, објаве: 12.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35925-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 11.03.2021. године, објаве: 12.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Валентина Николић, Драган Николић и Драган Васиљевић, Пожаревац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36690-ISAW-4/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Максимовић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5009-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 17.03.2021. године, објаве: 18.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Марко Петровић пр Дестилерија за производњу ракије МВП Дестилерија Лешница", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгорад Старчевић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3879-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Vladimir Sherbakov, Канада
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6646-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драгана Којић Фукс, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7066-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 19.03.2021. године, објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7361-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Саша Којић, Лозница, и Ђока Алексов, Радовиш
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6361-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томислав Благојевић, Слатина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34784-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Рајко Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7537-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1787-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 30.03.2021. године, објаве: 31.03.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Филиповић Инвест Градња" д.о.о., Брњац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-ISAW-8/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3433-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Савић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8288-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Павле Ивановић, Каменица
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8533-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-9073-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-5/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-6/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Биљана Илић, Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-7/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9279-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Синиша Мурар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9240-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Београд, Звездара
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3433-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 12.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Филиповић Инвест Градња" д.о.о., Брњац .pdf
 Број: ROP-LOZ-9369-ISAW-18/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10246-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 15.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9786-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 15.04.2021. године, објаве: 19.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Новаковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9786-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 19.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милица Антонић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3423-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 22.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михаило Срећковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11358-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ловачко друштво "ГУЧЕВО", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4698-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-ISAW-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.04.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12573-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 10.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12439-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12831-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 11.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добросав Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12404-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван (Александровић) Гаврилин, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4187-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 13.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор "Марко Петровић пр Дестилерија за производњу ракије МВП Дестилерија Лешница", Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7180-ISAWA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 17.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11333-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-9421-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13554-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "DUO MEDICAL SYSTEM" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13782-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Бранко Драгић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13914-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.05.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Грађевинско предузеће "Тим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-35/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14650-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радован Васић, Церова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14199-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 21.04.2021. године, објаве: 24.04.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14278-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светлана Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14332-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.05.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Верица и Новак Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14422-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Јанковић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10498-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Јеврић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11907-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15179-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15453-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15924-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15374-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 01.05.2021. године, објаве: 03.05.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "МБ Градња 2018" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4551-ISAW-9/2021  
 Датум пријема и објаве: 03.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Раде Радумило, Бања Ковиљача, Марко Ивановић, Бања Ковиљача, Милинко Калдесић, Бања Ковиљача, Урош Радумило, Палилула, Београд, Ненад Стојаковић, Лозница и Катарина Стојаковић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15868-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 14.06.2021. године, објаве: 15.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Душко Бајић, Лозница и Драгица Бајић Ковачевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17345-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14278-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17695-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17824-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 18.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18042-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18055-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18060-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18240-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 21.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Нешковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9776-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 23.06.2021. године, објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18435-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 23.06.2021. године, објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18523-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Лукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5995-ISAW-15/2021  
 Датум пријема и објаве: 24.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18533-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18940-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18963-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Драгић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13914-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19003-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28856-ISAW-2/2021  
 Датум пријема: 28.06.2021. године, објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19422-ISAW-21/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19471-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19076-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 29.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко друштво "ГУЧЕВО" , Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4698-ISAWHA-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 30.06.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим-Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-38/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19629-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19658-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12305-ISAW-22/2021  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19076-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20156-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19674-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 02.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Јосиповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19845-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Станојевић и Гордана Станојевић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14171-ISAW-3/2021  
 Датум пријема и објаве: 05.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈКП "Топлана Лозница", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19490-ISAW-1/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Милинко Лукицћ, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14520-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема: 06.07.2021. године, објаве: 07.07.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20229-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 08.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20963-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ETERNAL GLORY" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20259-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.07.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20783-ISAW-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Симић Драган, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20784-ISAW-1/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 13.07.2021. године 
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Српска православна црквена општина - Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2021  
  
 Датум пријема и објаве: 16.07.2021. године  
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2021   
  
 Датум пријема и објаве: 19.07.2021. године   
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 
Број предмета: ROP-LOZ-22020-ISAW-1/2021
  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митровић Бојан, Лешница
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-18248-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 04.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивногсистемa,,ЕПС Дистрибуција"Д.О.О. Београд , Огранак Е.Д. Лозница из Лознице .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23454-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП''Пејак -Тим-Ло градња'' ДОО из Бање Ковиљаче .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-37872-ISAW-27/2021   
 Датум пријема и објаве: 05.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24050-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2021. године      
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24225-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 06.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24240-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Град Лозницa  .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24381-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 10.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор у J.П. „Водовод и канализација“, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24736-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 12.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24986-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 13.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-23914-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - кп.бр. 5449 КО Лешница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-9776-ISAWHA-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-22704-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јевтић Митар, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23055-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19457-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђукић Милорад, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAWA-4/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-24949-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 16.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25645-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-17876-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 18.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор  ЈП "Водовод и канализација"Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-18081-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Аметовић Мирко, Јошева
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-21865-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као непотпун - инвеститор Мирковић Слободан, Београд
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-26009-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-38255-ISAW-3/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa "ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-25117-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузећe за грађевинарство и инжењеринг,, BEO– PARTER'' ДОО Лешница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-25168-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 20.08.2021. године  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Томић Горан, Брезјак
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-5244-ISAWA-8/2021   
 Датум пријема и објаве: 23.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Денковић Алекса, Ниш
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26894-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Денковић Алекса, Ниш .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-26881-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" Лозница
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-38261-ISAW-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27411-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27423-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27475-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозница, Лозница .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-24381-ISAWHA-2/2021   
 Датум пријема и објаве: 31.08.2021. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЕПС Дистрибуција, Београд
 .pdf
 Број предмета:ROP-LOZ-23190-ISAW-2/2021 
  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2021. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператора дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-28464-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године   
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ракић Драгица, Лозница Руњани
 .pdf
 Број предмета: ROP-LOZ-27224-ISAW-1/2021   
 Датум пријема и објаве: 03.09.2021. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Виторовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28782-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21808-ISAW-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Српска православна општина Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29155-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Спасојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26831-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 14.09.2021. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Биљана Веригић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27663-ISAW-1/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Мирковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26009-ISAWHA-2/2021  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2021. године  
    
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...