Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2020. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39203-ISAW-1/2018   
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38662-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Милићевић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29705-ISAW-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "МГМ ХИЛ ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-ISAW-13/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Данка Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39940-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36273-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38474-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Милан Ђукановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38475-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38404-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-970-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1496-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.01.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1760-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2476-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2543-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 11.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу и промет "ЖЕНЕВА ЕВРО С" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2034-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39323-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 19.02.2020. године, објаве: 20.02.2020. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Петар Перановић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-815-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 19.02.2020. године, објаве: 20.02.2020. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3367-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3411-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Анта Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39732-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Данка Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-903-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2926-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4186-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4299-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.02.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4398-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - РС, Град Лозница и МЗ Горња Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4626-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5105-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жељко Јовић, Клупци, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5192-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5212-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5216-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-2470-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Степанић, Звездара, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29410-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Мирко И Бранкица Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-52450-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 06.03.2020. године, објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5922-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-5928-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Станимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5558-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгица Шакотић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5342-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6321-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивана Исаиловић, Зајача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2444-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Решење којим се одбија захтев као непотпун - Љиљана Лукић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6066-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драган и Милена Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6066-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Иван и Миланка Томић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6248-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 16.03.2020. године, објаве: 17.03.2020. године  
  
  

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6553-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славица Ивановић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6253-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6790-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 17.03.2020. године, објаве: 18.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ђорђе Зечевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7128-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.03.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "MINTH Automative Europe" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-ISAW-9/2020  
 Датум пријема: 20.03.2020. године, објаве: 23.03.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Љубомир Јанковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8092-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8268-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Љубомир Јанковић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8092-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП "Пејак-Тим-Ло градња" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37872-ISAW-19/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пољопривредно добро "Гучево" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25307-ISAW-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24647-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.04.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за промет и услуге ИНТЕР ИНВЕСТ д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10228-ISAW-20/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-10227-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10333-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драган Миладиновић и Љубинка Миладиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10438-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за промет, услуге и туризам "ESTER" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10622-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-7794-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11584-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 26.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "СТРУГАРА РАДАНОВИЋ" д.о.о., Чокешина .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12030-ISAW-14/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Славица Бибић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11706-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 29.05.2020. године, објаве: 30.05.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милена Новаковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11732-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6128-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 03.06.2020. године, објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Милета Јанковић, Горња Бадања, Новак Јанковић, Београд и Новка Јанковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12329-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12690-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Јевтић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22521-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славица Бибић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11706-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 09.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12822-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Живослав Тадић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12807-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.06.2020. године, објаве: 11.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-4/2020  
 Датум пријема: 11.06.2020. године, објаве: 12.06.2020. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живослав Тадић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13307-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13541-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13587-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.06.2020. године, објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13891-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Саша Лазаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13717-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Остоја Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12921-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 18.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14536-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славиша Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14182-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.06.2020. године, објаве: 21.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 23.06.2020. године, објаве: 24.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14434-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 24.06.2020. године, објаве: 25.06.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-33265-ISAW-6/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован из формалних разлога - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14515-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 25.06.2020. године, објаве: 26.06.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15597-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15646-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAWHA-5/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милинко Живановић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14682-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Небојша Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10646-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 02.07.2020. године, објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16107-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун -  Илић Биљана, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 06.07.2020. године, објаве: 06.07.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Љубинковић Миодраг, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16343-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 07.07.2020. године, објаве: 07.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa   .pdf
 Број: ROP-LOZ-16342-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 10.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Бернасек Миленко, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16415-ISAW-1/2020
  
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Веселиновић Свето
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-6/2020
  
 Датум пријема: 13.07.2020. године, објаве: 13.07.2020. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђаковић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27794-ISAW-17/2020 
  
 Датум пријема: 14.07.2020. године, објаве: 14.07.2020. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милена Новаковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11732-ISAW-3/2020  
  
 Датум пријема: 15.07.2020. године, објаве: 15.07.2020. године  
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16751-ISAW-1/2020   
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђукановић Милан, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13116-ISAW-3/2020    
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године    
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Петровић Драган, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17432-ISAW-1/2020     
  
 Датум пријема: 17.07.2020. године, објаве: 17.07.2020. године     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16216-ISAW-2/2020      
  
 Датум пријема: 20.07.2020. године, објаве: 20.07.2020. године      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4416-ISAW-2/2020       
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године       
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милићевић Дејан
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33451-ISAWНА-3/2020        
  
 Датум пријема: 24.07.2020. године, објаве: 24.07.2020. године        
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "ИТГ Сигнализација" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Марко Деспић, Лозничко Поље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.07.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Павловић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 31.07.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Бернасек, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16415-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Деспић, Лозничко Поље .pdf
 Број: ROP-LOZ-13765-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196920-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саша Лазаревић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13717-ISAWHA-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - "Enternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 12.08.2020. године, објаве: 13.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинска радња "ДОМ НОВОГРАДЊА" Миладин Стојановић пр, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18474-ISAW-18/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9961-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Павловић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Крсмановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21192-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Љубинковић, Руњани
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16343-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Lidl" Србија КД, Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22388-ISAW-12/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јована Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-33/2020  
 Датум пријема: 24.08.2020. године, објаве: 25.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миливоје Павловић, Липнички Шор .pdf
 Број: ROP-LOZ-18570-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница и МЗ Горња Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4626-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23099-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Биљана Илић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15713-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23207-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 04.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ранковић, Рипањ, и Игор Марић, Рипањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21481-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Митрић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23207-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23979-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-ISAW-9/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миланка Мићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24182-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" Београд - Савски Венац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21476-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 17.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Лазар Младеновић, Београд, Врачар
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24570-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелена Орашанин, Лозница и Милош Симчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20053-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 21.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Видић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25586-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 22.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21209-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26880-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-27128-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живослав Тадић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27136-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 29.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Митар Симић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26312-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26479-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.09.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Поповић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26544-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Златомир Опачић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26707-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Владимир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13575-ISAWA-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27565-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Eternal Glory" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20243-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 08.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво за дистрибуцију гаса "ЛОЗНИЦА-ГАС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14873-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 13.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7843-ISAW-6/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28508-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 14.10.2020. године, објаве: 15.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Илија Павловић, Трбосиље
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24495-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 15.10.2020. године, објаве: 16.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирослав Видаковић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25660-ISAW-3/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирјана Бајић Драгићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7284-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 19.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29332-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 20.10.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Миливоје Обрадовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28856-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - измена - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Стругара Радовановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10571-ISAWA-3/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС и Општа болница "Лозница"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11772-ISAW-2/2020  
 Датум пријема: 22.10.2020. године, објаве: 23.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Александар Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29332-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26479-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Дане Спасојевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31650-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - (Александровић) Гаврилин Ивана, Белорусија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31650-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 18.11.2020. године, објаве: 19.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33947-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 19.11.2020. године, објаве: 20.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33606-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 20.11.2020. године, објаве: 21.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34094-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори "ИТГ Сигнализација" д.о.о., Лозница, и Боса Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11319-ISAW-4/2020  
 Датум пријема: 26.11.2020. године, објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Дарко Карапанџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32325-ISAW-3/2020  
 Датум пријема: 26.11.2020. године, објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35087-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35113-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Ана Гајић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2847-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 01.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Томић, Брезјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5244-ISAW-4/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2020. године
  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Живорад Богићевић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35966-ISAW-1/2020  
 Датум пријема: 10.12.2020. године, објаве: 11.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Ђукић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34761-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема: 11.12.2020. године, објаве: 11.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Никола Арнаутовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33606-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светислав Добриловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33917-ISAW-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 14.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34094-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 15.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - Милован Васић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33947-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 16.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37158-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 18.12.2020. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као непотпун - МТЖ "Агропродукт" д.о.о., Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32327-ISAW-7/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37712-ISAW-1/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живорад Богићевић, Милина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35966-ISAWHA-2/2020  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2020. године  
    
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...