Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2019. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгић Гајић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38062-ISAW-1/2018   
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгољуб Матић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38062-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 04.01.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће "MGM HIL GRADNJA" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17540-ISAW-9/2018  
 Датум пријема: 15.01.2019. године, а објаве: 16.01.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7563-ISAW-14/2018  
 Датум пријема: 21.01.2019. године, а објаве: 23.01.2019. године  
    

Решење о исправци Решења број ROP-LOZ-38126-ISAW-1/2018 од 03.01.2018. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38126-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - NATURA TRADE д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1197-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зорица Лазић и Бранко Радановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3200-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Благоје Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3881-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Велимир Ђорђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2947-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Љубинковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31242-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верољуб Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23289-ISAWA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 05.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-946-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-38175-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владан Алексић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2899-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Велимир Ђорђевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2947-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-3948-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕП-БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-729-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миле Љубинковић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-196-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Софија Гајић, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3538-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Тасић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1032-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "NATURA TRADE" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1197-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-4216-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.03.2019. године, а објаве: 06.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миланка Конић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4216-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радиша Перић, Футог
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4614-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-357-ISAWA-3/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2612-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 11.03.2019. године, а објаве: 12.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAWHA-16/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAW-15/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Богољуб Самарџић, Лозница
  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Генади Темникова, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6410-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "ГРАДЕКС" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14147-ISAW-14/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Маријана Ђукић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-5915-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.03.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7550-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 04.04.2019. године, а објаве: 08.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драшко Драгић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25656-ISAW-8/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7162-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Геннади Темников, Русија
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6410-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8924-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Радован Марковић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7981-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1207-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Матић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7098-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Богићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Трипковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7662-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Владета Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 16.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "ТИМ-ЛО ГРАДЊА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28206-ISAW-11/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.04.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1251-ISAW-4/2019  
 Датум пријема: 06.05.2019. године, а објаве: 07.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11476-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ППД "Вуковић-Тим", Радаљ, Мали Зворник
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11476-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-11356-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7555-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11548-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Степанић, Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11940-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 13.05.2019. године, а објаве: 14.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10289-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Градска управа
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10034-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јелица Лечић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10549-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о исправци закључка Градске управе Лозница, број ROP-LOZ-814-ISAW-2/2019
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6465-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19207-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миломир Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10222-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Поповић, Пасковац
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-ISAW-3/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-ISAWA-5/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5339-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 09.05.2019. године, а објаве: 15.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12328-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12370-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.05.2019. године, а објаве: 17.05.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Костић Душан, Лозницa 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12181-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 20.05.2019. године, а објаве: 20.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Деспотовић Јован, Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11992-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 20.05.2019. године, а објаве: 20.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Лозница гас" доо , Лозницa 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8293-ISAW-2/2019
  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Глигорић Миодраг" , Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12767-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 22.05.2019. године, а објаве: 22.05.2019. године
  
    

Захтев за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта - Светлана Илић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13090-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.05.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14255-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузећe „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-24/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број:ROP-LOZ-15272-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Захтев за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта - Миленкo Кондић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-ISAW-4/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор ЈП "Водовод и канализација" из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28097-ISAW-2/2019
  
 Датум пријема и објаве: 11.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова -  инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15627-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача'' из Бање Ковиљаче .pdf
 Број:ROP-LOZ-10155-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Грађевинско предузеће „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-26/2019
  
 Датум пријема и објаве: 13.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Томашевић Драган, Ново Село
 .pdf
 Број:ROP-LOZ-15480-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Републиka Србијa и Дом за децу и омладину "Вера Благојевић" - Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15656-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Драган Марјановић из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWA-3/2019
  
 Датум пријема и објаве: 14.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова- инвеститор Град Лозницa
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13605-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13603-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -’’VIP mobile’’ doo из Београда .pdf
 Број:ROP-LOZ-5195-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.06.2019. године  
    
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун- Ранковић Станa из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16446-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинскo предузећe „Тим - Ло градња“ д.о.о. Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29670-ISAW-21/2019
  
 Датум пријема и објаве: 22.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Арнаутовић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5339-ISAW-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живота Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17366-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17464-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.06.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36641-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Грађевинско предузеће "Тим - Ло градња" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17719-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18091-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 01.07.2019. године, а објаве: 02.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18689-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 09.07.2019. године, а објаве: 10.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18819-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију "Бања Ковиљача", Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-830-ISAW-3/2019  
 Датум пријема: 11.07.2019. године, а објаве: 12.07.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Пантић Бошко, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19848-ISAWA-1/2019
  
 Датум пријема: 17.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕПС Дистрибуција"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20222-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 17.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ПД "Азбука 2015" доо, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20228-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 19.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миловановић Неђељко
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20252-ISAW-1/2019
  
 Датум пријема: 22.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живановић Владета и Араповић Ајра
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8394-ISAW-5/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор JP "Водовод и Канализација"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15621-ISAW-3/2019
  
 Датум пријема: 24.07.2019. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5195-ISAWHA-3/2019 
  
 Датум пријема: 25.07.2019. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Лечић Радоје, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18263-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 05.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о исправци решења број ROP-LOZ-ISAW-2/2019 - инвеститор "Лозница гас" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8293-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Вујић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23594-ISAWA-2/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-14178-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 08.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Саво Фафулић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19724-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19374-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 16.07.2019. године, а објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21183-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11548-ISAWA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бошко Пантић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19848-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.07.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Новица Васић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21860-ISAW-1/2019 
 
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Центар за културу "Вук Караџић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22151-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница "ЛИДЛ" Србија КД, Нова Пазова
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21099-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 08.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Немања Јовановић, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-22816-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дом здравља Др. Миленко Марин, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18307-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мијатовић, Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22995-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 12.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13280-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23822-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 15.08.2019. године, а објаве: 20.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Бест колор" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23782-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24230-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ПМВ "Троноша" д.о.о., Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24112-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Раде и Марина Трифуновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24526-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ПМВ "Троноша" д.о.о., Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24112-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29534-ISAWA-6/2019  
 Датум пријема: 28.08.2019. године, а објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24906-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 29.08.2019. године, а објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стана Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16446-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25240-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.08.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3396-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Бест колор" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23782-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дарко Кнежевић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25555-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 04.09.2019. године, а објаве: 05.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-25880-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26345-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26443-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 09.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26446-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26374-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Љубинковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26396-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Дарко Кнежевић, Душка Кнежевић и Зоранка Кнежевић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25555-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема: 10.09.2019. године, а објаве: 11.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стамбеној заједници Драгољуба Поповића 9. .pdf
 Број: ROP-LOZ-24089-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема: 13.09.2019. године, а објаве: 16.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Пелка Јовић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27224-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 18.09.2019. године, а објаве: 19.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Јоветић, Стража
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27392-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор РС, Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23920-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 20.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Домка Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-40025-ISAW-11/2019  
 Датум пријема: 24.09.2019. године, а објаве: 25.09.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Верица Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28350-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 24.09.2019. године, а објаве: 25.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28732-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Средња економска школа Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28475-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 27.09.2019. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Драган Савић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28823-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предраг Мишић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29154-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 30.09.2019. године, а објаве: 01.10.2019. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Раде Трифуновић и Марина Трифуновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24526-ISAWA-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Месна заједница "Горња Ковиљача"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23176-ISAW-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Давид Мирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29243-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 01.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Спасоје Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29219-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Свето Веселиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29078-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.10.2019. године, а објаве: 04.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27319-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 04.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Јовановић, Ступница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29643-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 07.10.2019. године  
    

Решење о обустави поступка - Раде Трифуновић и Марина Трифуновић, Лешница .pdf
 Број: ROP-LOZ-30703-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Давид Мирић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29243-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 14.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Момир Грујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30823-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31838-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 22.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миленко Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31900-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-32070-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Спасоје Ђуричић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29219-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 28.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32516-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој" .pdf
 Број: ROP-LOZ-32229-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 29.10.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Пејовић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32522-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.10.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор .pdf
 Број: ROP-LOZ-32741-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 31.10.2019. године  
    
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јеринић Светислав из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32831-ISAW-1/2019
  
 Датум: 04.11.2019. године
  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Града Лознице, ул. Карађорђева бр. 2
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32988-ISAW-1/2019
  
 Датум: 04.11.2019. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозницa, ул.Карађорђева бр.2 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33437-ISAW-1/2019
  
 Датум: 05.11.2019.
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор град Лозницa, ул.Карађорђева бр.2 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33535-ISAW-1/2019
  
 Датум: 05.11.2019.  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Деспотовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28368-ISAW-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33492-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Дејан Милићевић, Нови Сад
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33451-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29693-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 07.11.2019. године, а објаве: 08.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Пик један", Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAW-32/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33843-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 08.11.2019. године, а објаве: 12.11.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2961-ISAW-9/2019  
 Датум пријема: 13.11.2019. године, а објаве: 14.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34126-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34478-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 15.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Миланка и Снежана Кодић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34265-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 18.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34756-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 19.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-33265-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35156-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за производњу, промет и услуге "Пик један" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14082-ISAWA-33/2019  
 Датум пријема: 21.11.2019. године, а објаве: 22.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35393-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 25.11.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Град Лозница и ЈП "Лозница развој", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-36376-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 02.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36258-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгана Пантелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36273-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 03.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Богољуб Самарџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAW-2/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36455-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36884-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 03.12.2019. године, а објаве: 04.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живота Алиловић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36404-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душанка Борковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36375-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за промет, производњу и услуге "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36511-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 05.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милош Ђурић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36511-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 06.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марко Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36938-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Богољуб Самарџић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5659-ISAWHA-3/2019  
 Датум пријема и објаве: 10.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-36884-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живота Алиловић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36404-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Никола Митровић, Јаребице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37621-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38114-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 18.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38102-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 19.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жељко Јовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38293-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 20.12.2019. године, а објаве: 23.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38474-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 20.12.2019. године, а објаве: 22.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Ђукановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-38475-ISAW-1/2019  
 Датум пријема: 23.12.2019. године, а објаве: 24.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Александар Илић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38404-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 24.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38577-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38605-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38662-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 26.12.2019. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Добросав Мијаиловић, Брадић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38102-ISAWHA-2/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38983-ISAW-1/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Статус" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15165-ISAWHA-4/2019  
 Датум пријема и објаве: 30.12.2019. године  
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...