Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2018. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Михајло Михајловић, Доњи Добрић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39935-ISAW-1/2017   
 Датум: 04.01.2018. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-39531-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-40289-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-46-ISAW-1/2018  
 Датум: 10.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-19-ISAW-1/2018  
 Датум: 10.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-86-ISAW-1/2018  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-84-ISAW-1/2018  
 Датум: 12.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Привредно друштво "АЛЕБРА" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32865-ISAW-3/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-444-ISAW-1/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Паркинг сервис", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-719-ISAW-1/2018  
 Датум: 17.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1224-ISAW-1/2018  
 Датум: 25.01.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стругара Радановић" д.о.о., Чокешина
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1426-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП "ОПЕК" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22684-ISAW-13/2018  
 Датум пријема: 01.02.2018. године, објаве: 02.02.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јовица Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2099-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 20.02.2018. године, објаве: 21.02.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2099-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.02.2018. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о исправци Решења број ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4671-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Општина Мали Зворник .pdf
 Број: ROP-LOZ-4432-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 06.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11646-ISAW-14/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18697-ISAW-11/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4670-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5161-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5163-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4990-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душанка Бојчић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5349-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 14.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "VIP mobile" д.о.о., Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-5806-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 19.03.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - "Унимонт" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 22.03.2018. године, објаве: 23.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6295-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Славка Пантелић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-6472-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 28.03.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "Унимонт" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAW-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 02.04.2018. године  
    

Решење о измени и допуни - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13740-ISAWA-2/2018  
  Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7339-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7532-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7709-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7821-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Марио Божић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36131-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-7839-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.04.2018. године, објаве: 03.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7890-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4741-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Гордана Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8567-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован -  Благоје Максимовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8568-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Јелена Илић Цветиновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8206-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8106-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8224-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Димитријевић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4990-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-7890-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 17.04.2018. године, објаве: 18.04.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8981-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Гордана Ланг и Милован Крсмановић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8909-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Александар Радовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8890-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAWHA-5/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слободан Јелић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9874-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9282-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "VIP mobile" д.о.о., Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Републичка дирекција за имовину Републике Србије
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9551-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 30.04.2018. године, објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4203-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-602-ISAWHA-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 03.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10468-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAW-8/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Унимонт д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3089-ISAWHA-5/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор CHABROS дрвна индустрија д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-6/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Јелић, Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9874-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јанко Каитовић, Горње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8426-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Средња економска школа Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11499-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 10.05.2018. године, објаве: 11.05.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев због формалних недостатака - Група грађана МЗ Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12097-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о измени Решења број ROP-LOZ-11499-ISAW-1/2018 од 08.05.2018. године
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11499-ISAWA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о измени Решења број ROP-LOZ-7992-ISAWHA-2/2016 од 26.05.2016. године .pdf
 Број: ROP-LOZ-7992-ISAWA-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11368-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-11447-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12062-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-10468-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12487-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-12233-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-8117-ISAW-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12507-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Гордана Петровић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8567-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Друштво за грађевинарство, производњу и услуге "МБМ РАД" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23968-ISAWHA-9/2018  
 Датум пријема и објаве: 07.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-13052-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-13085-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-12097-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-8126-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4741-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14046-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.06.2018. године, објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14055-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Симић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-14570-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15294-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Јован Гвозденовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 27.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мишко Ђелић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15540-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15787-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15821-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16309-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 26.06.2018. године, објаве: 28.06.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Милић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Аната Богићевић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17715-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 02.07.2018. године, објаве: 03.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17832-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-17835-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-18290-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 09.07.2018. године, објаве: 11.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Максић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19221-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 17.07.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19024-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 16.07.2018. године, објаве: 18.07.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Милић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19993-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20081-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.07.2018. године, објаве: 02.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20555-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20782-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Република Србија и Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20839-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20785-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21137-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-3609-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Kalo Daniel Zvi, Ramat Hasharon, Израел
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21008-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-8981-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Надежда Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19369-ISAWHА-2/2018  
 Датум пријема: 06.08.2018. године, објаве: 08.08.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22383-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21480-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20555-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Борко Петровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21744-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20785-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-21137-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-4738-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Матић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21687-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-7/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Милић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17525-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-20782-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-22690-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Г.П. "Опек" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19221-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 23.08.2018. године, објаве: 04.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23563-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20081-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-20839-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16147-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23832-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24004-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24010-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-22971-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Вујић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23594-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24016-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24017-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24038-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29157-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.08.2018. године, објаве: 10.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милисав Јокић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24273-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24432-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Рисојевић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24781-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24819-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24781-ISAWА-6/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-2635-ISAWА-6/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Вера Херман Стојановић, Јелав
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24351-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24699-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 03.09.2018. године, објаве: 11.09.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27246-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWA-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ГП "Алфапројект" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-16109-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18734-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-21378-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26565-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-26493-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 15.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕНЕРГОТРАНС МРД" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21925-ISAW-8/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Игор Младеновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27918-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "АЗБУКА 2015" д.о.о., Тршић .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWHA-7/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-28521-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 19.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-24432-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18728-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ђоко Ђокић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29460-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Верољуб Марковић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23289-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Слађана Митровић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29766-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Светлана Пензел Недељковић, Шабац .pdf
 Број: ROP-LOZ-19857-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Република Србија и Општа болница Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24595-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23563-ISAWHA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ORWA-mp" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-6/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Горан Гајић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24819-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миленко Живковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22773-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-29186-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19752-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Трифуновић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26001-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 23.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Симић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10008-ISAWA-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Раде Станковић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25063-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Станојевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18017-ISAW-3/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миле Теовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4203-ISAWHA-4/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27437-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мирко Шарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27437-ISAWA-2/2018  
 Датум пријема: 12.10.2018. године, објаве: 24.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-30526-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 18.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жика Ђукнић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30954-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 19.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30954-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 22.10.2018. године, објаве: 25.10.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-32515-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 01.11.2018. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд  .pdf
 Број: ROP-LOZ-31242-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 08.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ј.П. "Пошта Србије", Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32874-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 09.11.2018. године  
    

Решење о измени и допуни Решења број ROP-LOZ-20338-ISAWHA-3/2017 - Привредно друштво "АЗБУКА 2015" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAWА-8/2018  
 Датум пријема: 14.11.2018. године, објаве: 15.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгутин Вучићевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-32866-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Миленко Кондић, Тршић
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31243-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27119-ISAW-3/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33812-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Бранка и Јелисавета Ђорђић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-24161-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 26.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34547-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 27.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -  ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15621-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 28.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35037-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 28.11.2018. године, објаве: 29.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-35037-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 29.11.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-ISAW-2/2018  
 Датум пријема и објаве: 30.11.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31030-ISAW-2/2018  
 Датум пријема: 03.12.2018. године, објаве: 04.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-35792-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 04.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-6469-ISAW-4/2018  
 Датум пријема: 04.12.2018. године, објаве: 05.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-31833-ISAWHA-3/2018  
 Датум пријема: 06.12.2018. године, објаве: 07.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Светлана Ивановић, Београд, Светислав Јеринић, Лозница и Владимир Јеринић, Трбушница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-35740-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 07.12.2018. године, објаве: 10.12.2018. године  
    

Решење којим се одбацује захтев као неоснован - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36092-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 12.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Градекс" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24927-ISAW-4/2018  
 Датум пријема и објаве: 13.12.2018. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "STOBEX" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36885-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 20.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-37677-ISAW-1/2018  
 Датум пријема и објаве: 25.12.2018. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-38168-ISAW-1/2018  
 Датум пријема: 31.12.2018. године, објаве: 04.01.2019. године  
    
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...