Почетна
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи - 2017. година


* нова решења и закључци налазе се на дну стране.
** линк ка додатом документу налази се на његовој екстензији (нпр. .pdf, .doc, .docx...).


Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Иван Поповић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34739-ISAW-1/2016   
 Датум: 04.01.2017. године   
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-135-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живко Радовановић, Кржава, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-595-ISAW-1/2017
  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-417-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, трговину, транспорт и услуге "Милепром" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-102-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.01.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-1562-ISAW-1/2017  
 Датум: 02.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Јелена и Ранко Томић, Мали Зворник  .pdf
 Број: ROP-LOZ-2676-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34236-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милинко Марковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3178-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-3317-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Јеринић, Трбушница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3318-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.02.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3506-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система " ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-3505-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-4081-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Велимир Лукић, Зеница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електротехничко преузеће "ЕЛИНГ" а.д., Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4800-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Закључак о исправци решења Лукић Велимира из Зенице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-4485-GR-2/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор АД Јадар, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5130-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Ранковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5391-ISAW-1/2017  
 Датум: 17.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Мишо Митровић, Велико Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5391-ISAW-1/2017  
 Датум: 22.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6670-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивица Мићановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5800-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милорад Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ Доње Недељице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7421-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7420-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7419-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7386-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор МЗ Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7284-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7204-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7205-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7424-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7422-ISAW-1/2017  
 Датум: 29.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7423-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7429-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6988-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7699-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слађан Стевановић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6670-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор СЗТР "Драгићевић Драган", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7085-ISAW-1/2017  
 Датум: 30.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7859-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7864-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Пејовић, Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7812-ISAW-1/2017  
 Датум: 31.03.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8167-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живан Крстић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7788-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милорад Павловић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6540-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-8290-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - МЗ Грнчара - Група грађана
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8286-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Сања Марјановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8254-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Перо Вишњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9211-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" ад, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-1845-ISAW-2/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9121-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9581-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9589-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Госпа Стевановић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-9725-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.04.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Ивица Мићановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-5800-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милован Ракочевић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-10996-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11178-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-11138-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11210-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-11206-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Перо Вишњић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-9211-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 05.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Злата Младеновић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11692-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Душан Ђукановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-8132-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-4369-ISAWA-4/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милисав Миливојевић, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11694-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јефтић Славка, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12555-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Бранковић Милована, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12379-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живковић Миленко, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Nelly" доо, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12077-ISAW-1/2017
  
 Датум: 17.05.2017. године
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-12917-ISAW-1/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7422-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13705-ISAW-1/2017
  
 Датум: 19.05.2017. године
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС "ЕПС Дистрибуција", Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13063-ISAW-1/2017 
  
 Датум: 19.05.2017. године 
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7386-ISAWHA-2/2017 
  
 Датум: 19.05.2017. године  
  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13053-ISAW-1/2017  
  
 Датум: 22.05.2017. године   
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Младеновић Злата и Дивјан Марик, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11692-ISAWHA-2/2017   
  
 Датум: 22.05.2017. године    
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница 
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13740-ISAW-1/2017    
  
 Датум: 22.05.2017. године     
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница  
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-7424-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 22.05.2017. године      
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ловачко удружење "Видојевица", Лешница 

 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13310-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.05.2017. године       
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7420-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7421-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7423-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-7428-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-12132-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-6576-ISAW-3/2017  
 Датум: 23.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предраг Ћурчија, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13607-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "ЕП БЕЛТ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13013-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.05.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Горњи Шепак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14197-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Рељић Жељкo, Лешницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 31.05.2017.
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15103-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-14308-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о Београд, огранак ЕД Лозница, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-13866-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.06.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-15101-ISAW-1/2017  
 Датум:05.06.2017. године  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Митровић Здравкo, Београд и Марковић Миленијa, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-15333-ISAW-1/2017
  
 Датум: 07.06.2017.
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милошевић Жељкo, Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15553-ISAW-1/2017
  
 Датум: 09.06.2017.
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15576-ISAW-1/2017
  
 Датум: 09.06.2017. године
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -Драгићевић Драгомир, Лешницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15367-ISAW-1/2017
  
 Датум: 07.06.2017.
  
    
 Закључак којим се одбацује захтев као непотпун -Драгићевић Драгомир, Лешницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-15761-ISAW-1/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
 Решење којим се одбацује захтев као неоснован - инвеститор Петровић Зоран из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13994-ISAW-2/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Tодоровић Драган из Јадранске Лешнице .pdf
 Број: ROP-LOZ-16331-ISAW-1/2017
  
 Датум: 15.06.2017. године
  
    
 Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живковић Миленко из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-12569-ISAW-4/2017
  
 Датум: 15.06.2017. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Митровић Здравко из Београда
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15333-ISAWHA-2/2017
  
 Датум:16.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозниц  .pdf
 Број: ROP-LOZ-16881-ISAW-1/2017
  
 Датум:19.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Јовановић Зорица из Бање Ковиљаче .pdf
 Број: ROP-LOZ-16215-ISAW-1/2017
  
 Датум: 21.06.2017. године
  
    
-
Закључак о исправци решења о одобрењу радова Градске управе Града Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-16215-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године  
    
-
Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ГП,,Алфапројект''ДОО Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-16109-ISAW-1/2017
  
 Датум:09.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу ,,Вук Караџић'' из Лознице .pdf
 Број: ROP-LOZ-17511-ISAW-1/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драгићевић Драгомир из Лешнице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-15367-ISAWHA-2/2017
  
 Датум: 22.06.2017. године  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лознице  .pdf
 Број: ROP-LOZ-15761-ISAWHA-2/2017
  
 Датум:23.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa  .pdf
 Број: ROP-LOZ-17379-ISAW-1/2017
  
 Датум:20.06.2017. године
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Установa за физичку културу " Лагатор"Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18137-ISAW-1/2017
  
 Датум: 23.06.2017.
  
    
-
Решење којим се одбацује захтев као неоснован -Вукмировић Ристo из Београда .pdf
 Број: ROP-LOZ-17805-ISAW-1/2017
  
 Датум: 27.06.2017.
  
    
-
Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ранковић Драган из Лознице
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17720-ISAW-1/2017
  
 Датум: 27.06.2017.
  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор С.З.Р. "АБ Инжењеринг", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18327-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18188-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев - ОШ "Вера Благојевић", Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-18312-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Стобекс" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-18490-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Едвард Николић, Бања Ковиљача  .pdf
 Број: ROP-LOZ-18730-ISAW-1/2017  
 Датум: 05.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Брштица, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19255-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Мирослав Јованић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19310-ISAW-1/2017  
 Датум: 11.07.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Драган Стакић, Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19758-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19859-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "EXTOL" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-19858-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Баштовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-19798-ISAW-1/2017  
 Датум: 13.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Пејак Хандел" д.о.о., Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20568-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Жељко Рељић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-13387-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милка Добросављевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21125-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21068-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.07.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Зарић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21488-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.07.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-21547-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Центар за културу "Вук Караџић"
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22456-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Мирковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22588-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као неоснован - Ристо Вукмировић и Ана Радичевић, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-17805-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Веселин Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-22996-ISAW-1/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-2544-ISAW-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Драгана Гајић, Лозница и Драган Павловић, Берштица, Крупањ  .pdf
 Број: ROP-LOZ-19255-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 10.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-ISAW-1/2017  
 Датум: 21.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23474-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "EcoMet Reciklaža" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-23653-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24173-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Ђука Трифковић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23965-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Свети Сава", Одељење Козјак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24320-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Манастир Троноша, Коренита
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24942-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Стана Петровић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24554-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24350-ISAW-1/2017  
 Датум: 24.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25393-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.08.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Слободан Каитовић, Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-25526-ISAW-4/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОДС ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-25705-ISAW-1/2017  
 Датум: 01.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за трговину и услуге "Опута" д.о.о., Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25913-ISAW-1/2017  
 Датум: 04.09.2017. године  
    
– Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Весна Живановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23228-ISAW-2/2017  
 Датум: 04.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Андрија Ровчанин, Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-20338-ISAW-2/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-25184-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 06.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕХТОЛ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26458-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Васиљевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26343-ISAW-1/2017  
 Датум: 07.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Цвјета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26680-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милојко Комарчевић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26684-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Миодраг Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27864-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Предузеће за производњу, промет и услуге "ЕХТОЛ" д.о.о., Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-26458-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-27421-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-23450-ISAW-2/2017  
 Датум: 26.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Цвјета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-26680-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Лозница развој", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27774-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28357-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Маријана Драгићевић, Воћњак .pdf
 Број: ROP-LOZ-28356-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-28620-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститори Момчило и Лепа Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28160-ISAW-1/2017  
 Датум: 27.09.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Дејан Аврамовић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29134-ISAW-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Лозница развој", Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-27774-ISAWHA-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Драган Стојановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28812-ISAW-1/2017  
 Датум: 03.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-311682-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење којим се обуставља поступак - Месна заједница Јошева
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-30860-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Владимир Горданић, Ново Село
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-6116-ISAW-8/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Драган Стојановић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-28812-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-11210-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Вук Обрадовић", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-23508-ISAW-3/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Зоран Ђурић, Коренита  .pdf
 Број: ROP-LOZ-30710-ISAW-1/2017  
 Датум: 16.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - ЈП "Водовод и канализација", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31228-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Цвијета Симић, Јадранска Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31171-ISAW-1/2017  
 Датум: 18.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31669-ISAW-1/2017  
 Датум: 20.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - КЈП "Наш дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31587-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милка Ђурић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31678-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31680-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Град Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31822-ISAW-1/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Живорад Павловић, Воћњак
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31168-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 25.10.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ОШ "Свети Сава", Липнички Шор
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33739-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Установа за физичку културу "Лагатор", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-33346-ISAW-1/2017  
 Датум: 08.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "МН" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-35351-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" ад., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34830-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Установа за физичку културу "Лагатор", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-34097-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Николић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-24970-ISAW-4/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34910-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор "Delhaize Serbia" д.о.о., Нови Београд .pdf
 Број: ROP-LOZ-34917-ISAW-1/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милка Ђурић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31678-ISAWHA-3/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор ЈП "Водовод и канализација", Лозница .pdf
 Број: ROP-LOZ-31228-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 23.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Милан Петровић, Бања Ковиљача
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-27267-ISAWA-3/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор КЈП "Наш Дом", Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-31587-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 24.11.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Душан Крстић, Горњи Шепак, БиХ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-14197-ISAW-2/2017  
 Датум: 05.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Видоје Јездимировић, Завлака, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36797-ISAW-1/2017  
 Датум: 06.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Оператор дистрибутивног системa ,,ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. Београд, Огранак ЕД Лозница из Лозницa .pdf
 Број: ROP-LOZ-34804-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 07.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "CHABROS Дрвна индустрија" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-29999-ISAW-4/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Електротехничко предузеће "ЕЛИНГ" д.о.о., Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-34930-ISAWHA-2/2017  
 Датум: 08.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "GREEN IDEA" д.о.о.
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38298-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, Бања Ковиљача .pdf
 Број: ROP-LOZ-38295-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - "ORWA-mp" д.о.о., Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-33738-ISAW-1/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Видоје Јездимировић, Завлака, Крупањ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-36797-ISAW-2/2017  
 Датум: 15.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Предраг Цветиновић, Лозница  .pdf
 Број: ROP-LOZ-36507-ISAW-3/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Решење којим се одбија захтев као неоснован - Бранко Вујиновић, Лешница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-38635-ISAW-1/2017  
 Датум: 26.12.2017. године  
    

Закључак којим се одбацује захтев као непотпун - Милутин Јовановић, Лозница
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-39450-ISAW-1/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    

Решење о одобравању извођења радова - инвеститор Тихомир Вуковић, Радаљ
 .pdf
 Број: ROP-LOZ-37680-ISAW-2/2017  
 Датум: 28.12.2017. године  
    
Вести
14.Септембар 2021.
Нови вртић за нашу децу, за нашу ...
Потпредседник Владе Републике Србије и министар ...
14.Септембар 2021.
Са отварања 88. Вуковог Сабора: ...
Лозница и Тршић и ове године су центар ...
13.Септембар 2021.
Сервисирање система за јавно ...
Од Сектора за ванредне ситуације, Оперативни ...
12.Септембар 2021.
Обележена 107. годишњица ...
Полагањем венаца на ...
09.Септембар 2021.
Апел грађанима да се вакцинишу ...
Поводом неповољне епидемиолошке ...
09.Септембар 2021.
Лозница потписник протокола у ...
Град Лозница потписао је Протокол о ...